Promotion
 • 10 Super Autumn Oct-Nov'16 (Jin Air) Suwon-Seoul-Seoul - 16900 460x246px

SUPER AUTUNMN เกาหลี 5 วัน 3 คืน

 • กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559
 • สวนสนุก EVERLAND + สอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก
 • ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + พิพิธภัณฑ์ ICE MUSEUM
 • เดินช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดดัง ฮงแด เมียงดง + เครื่องสำอาง COSMETIC CENTER
 • พัก Sorak 1 คืน /  Seoul 2 คืน

เริ่มต้น 16,900 บาท

 • PDH04-ICN01LJ 460x246px

FAST HAPPY KOREA 5 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม 2559
 • ONE MOUNT SNOW PARK - เกาะนามิ - หมู่บ้านอังกฤษ - ปั่นเรียลไบท์
 • วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช็อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน และฮงแด
 • N SEOUL TOWERพระราชวังเคียงบ๊อค
 • พิเศษ!! ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) + โชว์ DRUM KAT

เริ่มต้น 12,900 บาท

 • เฉินตู ต้ากู่ปิงชวน เขื่อนตูเจียงเยี่ยน 5 วัน TG 460x246px

ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน มรดกโลกเขื่อนตูเจียงเยี่ยน 5 วัน เดือน พฤศจิกายน

 • กำหนดการเดินทาง 17-21//23-27 พฤศจิกายน 2559
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง
 • มรดกโลกเขื่อนดินตูเจียงเยี่ยน  เขื่อนดินแห่งแรกของโลก
 • นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ
 • เดินทางโดยสายการบินไทย
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาวและ 5 ดาว

ราคา 29,900 บาท

 • เฉินตู ง้อไบ๊ สกีซีหลิง 5วัน TG 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ สกีซีหลิง 5 วัน สัมผัสกับหิมะอย่างใกล้ชิด

 • กำหนดการเดินทาง 17-21//23-27 พฤศจิกายน  2559
 • กำหนดการเดินทาง 30 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง
 • สู่สถานที่ไฮไลท์ของเมืองเสฉวน พร้อมเสิร์ฟด้วยอาหารเมนูพิเศษ
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) สะดวกสบาย
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาวและ 5 ดาว

ราคา 30,900 บาท

 • คุนหมิง ตงชวน เนินเขาเจ็ดสี 5 วัน TG 460x246px

คุนหมิง ตงชวนแผ่นดินสีแดง ป่าหิน 5 วัน เดือน พฤศจิกายน

 • กำหนดการเดินทาง 17-21//24-28 พฤศจิกายน 2559
 • เดินทางโดยสายการบินไทย  (TG)
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว
 • เมนูอาหารพื้นเมือง

ราคา 27,000 บาท

 • SC04 คุนหมิง เส้นทางสายไหม 8 วัน 22กย,21ตค. 460x246px

คุนหมิง ตามรอยพระถังซัมจั๋ง เส้นทางสายไหม 8 วัน เดือนตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 21-28 ตุลาคม 2559
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ โดยการนั่งรถไฟด่วนสะดวกสบายที่สุด
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ ระดับดีที่สุด
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง / นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่สะดวกสบาย
 • สนับสนุนการเดินทาง...โดยสายการบิน ซานตง แอร์ไลน์ SHANDONG AIRLINE 

ราคา 56,000 บาท

 • ปักกิ่ง -กำแพงเมืองจีน 5D4N (TG) 19-23ตค.59 460x246px

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 19-23 ตุลาคม 2559
 • เยือนมหานครปักกิ่ง เมืองหลวงและเมืองแห่งประวัติศาสตร์
 • ชมความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 5 ดาว 
 • เดินทางโดยสายการบินไทย TG

ราคา 39,900 บาท

 • อจ.วิโรจน์ เฉินตู เส้นทางสายไหม 8 วันTG 460x246px

ตามรอยพระถังซัมจั๋ง เส้นทางสายไหม กับ อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 14-21 ตุลาคม 2559
 • นำคณะทัวร์โดย วิทยากรพิเศษ อาจารย์ วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์
 • สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามชมวิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง และ ชมภูเขาสายรุ้ง เมืองจางเย่ (ซานเสียตี้เม่า)
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) // พักโรงแรม 5 ดาว และดีที่สุด
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง // นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่ใหญ่สะดวกสบาย
 • เข้าร้านรัฐบาลเพียง 2 ร้าน ไม่เสียเวลา

ราคา 75,000 บาท

 • บินตรงฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง TG 5 วัน 460x246px

บินตรง!! ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 22-26 ตุลาคม 2559
 • มรดกโลก ชมผาหินแกะสลักซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ ต้าจู๋
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์ชำนาญทาง บริการด้วยคุณภาพตลอดการเดินทาง
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว
 • รับประทานอาหารเมนูหลากหลาย // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 35,900 บาท

 • เฉินตู ทิเบต 8 วัน TG 460x246px

ดินแดนอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ “ทิเบต” 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 14 – 21 , 15 – 22 , 22-29 ตุลาคม 2559
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 5 ดาว

ราคา 69,000 บาท

 • ทิเบต 8 วัน TG 460x246px

“ทิเบต” หลังคาโลก สวรรค์สุดท้าย ดินแดนอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 8 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 17-24,23-30 พฤศจิกายน 2559
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • เดินทางโดยสายการบินไทย

ราคา 67,000 บาท

 • HXฮ่องกง เฉินตู จิ่วไจ้โกว 6 วัน 460x246px

ช้อปปิ้ง ฮ่องกง ชมเมืองโบราณเฉินตู ชมธรรมชาติ จิ่วไจ้โกว ช่วงที่สวยที่สุดแห่งปี เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 21-26 ตุลาคม 2559
 • เที่ยวจิ่วไจ้โกว ช่วงที่สวยที่สุดแห่งปี
 • อิสระช้อปปิ้ง ฮ่องกง เมืองไข่มุกแห่งเอเชีย
 • เดินทางโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
 • ที่พักมาตรฐานระดับ  4  ดาว

ราคา 28,800 บาท

 • CSX65 ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน (WE) 460x246px

บินตรง!! ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 18-23,20-25 ตุลาคม 2559
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง !!พร้อมเที่ยวสถานที่ใหม่ หน้าผาลอยฟ้า!!
 • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ชมโชว์ “จิ้งจอกขาว”
 • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว
 • เดินทาง โดยรถบัส Free wifi ในรถ
 • บินตรงฉางซา ไม่เสียเวลาเที่ยว!!!
 • พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ กุ้งมังกร

ราคา 37,000 บาท

 • (7DAY)จิี่วไจ้โกว หวงหลง ง้อไบ๊ TG 460x246px

รวมไฮไลท์แดนมังกร เสฉวนมรดกโลกธรรมชาติ-จิ่วไจ้โกว-หวงหลง-เล่อซาน-ง้อไบ๊ 7 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 23-29 ตุลาคม 2559
 • ชมมรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกวเที่ยวครบทุกจุด โดยรถเหมาส่วนตัวในอุทยาน
 • อัพเกรด อาหารทุกมื้อ พร้อมเสิร์ฟเมนูที่หลากหลาย
 • โรงแรมที่พัก ระดับ 4 - 5 ดาว นั่งกระเช้าขึ้นหวงหลง พัก INTERCONTINENTAL HOTEL จิ่วไจ้โกว
 • เส้นทางจิ่วไจ้โกวเป็นเส้นทางพิเศษทางบริษัทฯใช้คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง
 • คณะเดินทางไม่เกิน 20 ท่าน

ราคา 55,000 บาท

 • มรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกว - หวงหลง 6 วัน เดือน ตุลาคม 2559 460x246px

มรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกว – หวงหลง 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 17-22/18-23/20-25/23-28 ตุลาคม 2559
 • ชมมรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกวเที่ยวครบทุกจุด โดยรถเหมาส่วนตัวในอุทยานจิ่วไจ้โกว
 • เส้นทางจิ่วไจ้โกวเป็นเส้นทางพิเศษทางบริษัทฯใช้คนขับรถและไกด์ท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง
 • คณะเดินทางไม่เกิน 20 ท่าน
 • โรงแรมที่พัก ระดับ 4-5 ดาว/ บริการ FREE WIFI ในรถ

ราคา 51,000 บาท

 • เฉินตู คังติง หยาติง 8 วัน 14-21 ต.ค.59 460x246px

เฉินตู คังติ้ง หย่าติง สวรรค์ของนักเดินทาง 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง วันที่ 14-21 ต.ค. 2559
 • ชมความสวยงามของเมืองที่สูงระดับสองของโลก
 • เมืองซินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของช่างภาพ
 • เที่ยวชมอุทยานหย่าติง
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (Thail International Airways: TG)

ราคา 68,000 บาท

 • (ตค.59)เฉินตู หย่าติง สี่ดรุณี เต๋อชิง จงเตี้ยน 10 วัน 9 คืน 460x246px

เฉินตู หย่าติง สี่ดรุณี เต๋อชิง จงเตี้ยน 10 วัน 9 คืน ช่วงที่สวยที่สุด

 • กำหนดการเดินทาง 18-28 กันยายน 2559 // 15-24 ตุลาคม 2559
 • สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามเกินคำบรรยาย...เทือกเขาเอลป์แห่งเมืองจีน “สี่ดรุณี”
 • ชมช่วงใบไม้เปลี่ยนสี และไฮไลท์ทุกแห่ง
 • เดินทางโดยสายการบินไทย ที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว

ราคา 63,000 บาท

 • ฉงชิ่ง ล่องเรือแยงซีเกียง 5 วัน WE 460x246px

ฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน เดือน ตุลาคม

 • วันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2559
 • HILIGHT!! ทุกจุดของซานเสีย..พบกับบรรยากาศการล่องแม่น้ำที่สวยที่สุด ณ เมืองฉงชิ่ง
 • ลองชิมเมนู สุกี้ฉงชิ่ง อันเลื่องชื่อ / ล่องเรือตามน้ำ /ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 5 ดาว

ราคา 42,900 บาท

ทัวร์จีน
 • ปีใหม่ บินตรงฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง WE 5 วัน 31ธค.4 460x246px

บินตรง!! ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน เทศกาลปีใหม่!!

 • กำหนดการเดินทาง 31 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560
 • มรดกโลก ชมผาหินแกะสลักซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ ต้าจู๋
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์ชำนาญทาง บริการด้วยคุณภาพตลอดการเดินทาง
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว
 • รับประทานอาหารเมนูหลากหลาย // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 29,900 บาท

 • ปีใหม่ เฉินตู สกีซีหลิง หวงหลงซี 6 วัน TG 460x246px

เฉินตู สกีซีหลิง เมืองโบราณหวงหลงซี 6 วัน เทศกาลปีใหม่

 • กำหนดการเดินทาง 30 ธ.ค. 2559 – 4 ม.ค. 2560
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง
 • สู่สถานที่ไฮไลท์ของเมืองเสฉวน พร้อมเสิร์ฟด้วยอาหารเมนูพิเศษ
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) สะดวกสบาย
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว และ 5 ดาว

ราคา 39,900 บาท

 • ปีใหม่ เฉินตู ง้อไบ๊ ธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวน 6 วัน TG 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ ธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวน 6 วัน เทศกาลปีใหม่

 • กำหนดการเดินทาง 30 ธ.ค. 2559 – 4 ม.ค. 2560
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง
 • สู่สถานที่ไฮไลท์ของเมืองเสฉวน พร้อมเสิร์ฟด้วยอาหารเมนูพิเศษ
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) สะดวกสบาย
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว และ 5 ดาว

ราคา 39,900 บาท

 • CSX64 ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน (WE) 460x246px

บินตรง!! ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 6 วัน เดือน พฤศจิกายน

 • กำหนดการเดินทาง 18-23,20-25 พฤศจิกายน 2559
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง !!พร้อมเที่ยวสถานที่ใหม่ หน้าผาลอยฟ้า!!
 • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ชมโชว์ จิ้งจอกขาว
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว

ราคา 27,900 บาท

 • เฉินตู ต้ากู่ปิงชวน เขื่อนตูเจียงเยี่ยน 5 วัน TG 460x246px

ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน มรดกโลกเขื่อนตูเจียงเยี่ยน 5 วัน เดือน พฤศจิกายน

 • กำหนดการเดินทาง 17-21//23-27 พฤศจิกายน 2559
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง
 • มรดกโลกเขื่อนดินตูเจียงเยี่ยน  เขื่อนดินแห่งแรกของโลก
 • นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ
 • เดินทางโดยสายการบินไทย
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาวและ 5 ดาว

ราคา 29,900 บาท

 • เฉินตู ง้อไบ๊ สกีซีหลิง 5วัน TG 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ สกีซีหลิง 5 วัน สัมผัสกับหิมะอย่างใกล้ชิด

 • กำหนดการเดินทาง 17-21//23-27 พฤศจิกายน  2559
 • กำหนดการเดินทาง 30 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง
 • สู่สถานที่ไฮไลท์ของเมืองเสฉวน พร้อมเสิร์ฟด้วยอาหารเมนูพิเศษ
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) สะดวกสบาย
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาวและ 5 ดาว

ราคา 30,900 บาท

 • คุนหมิง ตงชวน เนินเขาเจ็ดสี 5 วัน TG 460x246px

คุนหมิง ตงชวนแผ่นดินสีแดง ป่าหิน 5 วัน เดือน พฤศจิกายน

 • กำหนดการเดินทาง 17-21//24-28 พฤศจิกายน 2559
 • เดินทางโดยสายการบินไทย  (TG)
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว
 • เมนูอาหารพื้นเมือง

ราคา 27,000 บาท

 • ปักกิ่ง -กำแพงเมืองจีน 5D4N (TG) 19-23ตค.59 460x246px

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 19-23 ตุลาคม 2559
 • เยือนมหานครปักกิ่ง เมืองหลวงและเมืองแห่งประวัติศาสตร์
 • ชมความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 5 ดาว 
 • เดินทางโดยสายการบินไทย TG

ราคา 39,900 บาท

 • อจ.วิโรจน์ เฉินตู เส้นทางสายไหม 8 วันTG 460x246px

ตามรอยพระถังซัมจั๋ง เส้นทางสายไหม กับ อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 14-21 ตุลาคม 2559
 • นำคณะทัวร์โดย วิทยากรพิเศษ อาจารย์ วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์
 • สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามชมวิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง และ ชมภูเขาสายรุ้ง เมืองจางเย่ (ซานเสียตี้เม่า)
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) // พักโรงแรม 5 ดาว และดีที่สุด
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง // นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่ใหญ่สะดวกสบาย
 • เข้าร้านรัฐบาลเพียง 2 ร้าน ไม่เสียเวลา

ราคา 75,000 บาท

 • บินตรงฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง TG 5 วัน 460x246px

บินตรง!! ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 22-26 ตุลาคม 2559
 • มรดกโลก ชมผาหินแกะสลักซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ ต้าจู๋
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์ชำนาญทาง บริการด้วยคุณภาพตลอดการเดินทาง
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว
 • รับประทานอาหารเมนูหลากหลาย // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 35,900 บาท

 • เฉินตู ทิเบต 8 วัน TG 460x246px

ดินแดนอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ “ทิเบต” 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 14 – 21 , 15 – 22 , 22-29 ตุลาคม 2559
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 5 ดาว

ราคา 69,000 บาท

 • เฉินตู ซีหนิง จางเย่ เขาหลากสี 8 วัน (TG) 14-21ตค 460x246px

เฉินตูเที่ยวมณฑลกานซู จางเย่ ภูเขาสายรุ้ง สู่เส้นทางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ 8 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 14-21,22-29 ตุลาคม 2559
 • เดินทางสะดวกสบาย โดยสายการบินไทย(TG)
 • พักโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว
 •  ชมเทือกเขาหลากสี(ซานเสียตี้เมา)ไฮไลท์ของเส้นทาง
 • สัมผัสวัฒนธรรมทิเบตฮุยกูและชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงามที่สุด
 • นำท่านเดินทางไปกับผู้เชี่ยวชาญเส้นทาง บริการ ท่านด้วย คุณภาพตลอดเส้นทาง

ราคา 56,000 บาท

 • คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน TG 460x246px

คุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 19-24 ตุลาคม 2559
 • เดินทางกับมัคคุเทศก์มืออาชีพ ชำนาญเส้นทางบริการท่านด้วยคุณภาพตลอดเส้นทาง
 • เสิร์ฟเมนูพิเศษ พื้นเมือง// อาหารหลากหลาย
 • บริการ FREE WIFI ตลอดการเดินทาง
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • พักโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง

ราคา 39,900 บาท

 • ทิเบต 8 วัน TG 460x246px

“ทิเบต” หลังคาโลก สวรรค์สุดท้าย ดินแดนอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 8 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 17-24,23-30 พฤศจิกายน 2559
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • เดินทางโดยสายการบินไทย

ราคา 67,000 บาท

 • new เซี่ยงไฮ้ ผู่ท่อซาน จิ่วหัวซาน 17-22 ต.ค.59 460x246px

พุทธคีรีศักดิ์สิทธิ์ เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน จิ่วหัวซาน 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 17-22 ตุลาคม 2559
 • นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน
 • สักการะองค์พระโพธิ์สัตว์ตี้จั้งหวัง จิ่วหัวซาน
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • โรงแรมที่พักมาตรฐาน 5 ดาว

ราคา 48,000 บาท

 • HXฮ่องกง เฉินตู จิ่วไจ้โกว 6 วัน 460x246px

ช้อปปิ้ง ฮ่องกง ชมเมืองโบราณเฉินตู ชมธรรมชาติ จิ่วไจ้โกว ช่วงที่สวยที่สุดแห่งปี เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 21-26 ตุลาคม 2559
 • เที่ยวจิ่วไจ้โกว ช่วงที่สวยที่สุดแห่งปี
 • อิสระช้อปปิ้ง ฮ่องกง เมืองไข่มุกแห่งเอเชีย
 • เดินทางโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
 • ที่พักมาตรฐานระดับ  4  ดาว

ราคา 28,800 บาท

 • CSX65 ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน (WE) 460x246px

บินตรง!! ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 18-23,20-25 ตุลาคม 2559
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง !!พร้อมเที่ยวสถานที่ใหม่ หน้าผาลอยฟ้า!!
 • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ชมโชว์ “จิ้งจอกขาว”
 • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว
 • เดินทาง โดยรถบัส Free wifi ในรถ
 • บินตรงฉางซา ไม่เสียเวลาเที่ยว!!!
 • พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ กุ้งมังกร

ราคา 37,000 บาท

 • (8วัน)จิ่วไจ้โกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ TG 460x246px

มรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกว-หวงหลง-เล่อซาน-ง้อไบ๊ 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 15-22 , 18-25 , 22-29 ตุลาคม 2559
 • ชมมรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกวเที่ยวครบทุกจุด "โดยรถเหมาส่วนตัวในอุทยานจิ่วไจ้โกว"
 • เส้นทางจิ่วไจ้โกวเป็นเส้นทางพิเศษทางบริษัทฯใช้คนขับรถและไกด์ท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญ
 • นั่งกระเช้าขึ้นหวงหลง พิเศษพัก โรงแรม 5 ดาวใหม่ ในหวงหลง
 • พักโรงแรม 5 ดาว INTERCONTINENTAL HOTEL จิ่วไจ้โกว
 • นำท่านขึ้นยอดทองคำจินติ่ง ณ เขาง้อไบ๊
 • บริการ Free wifi ในรถ
 • คณะเดินทางไม่เกิน 20 ท่าน

ราคา 58,000 บาท

ทัวร์ฮ่องกง
 • HKG3_HX HKG-DISNEYLAND 3D Now-Sep 21-6-16 460x246px

ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน เดือน ตุลาคม-ธันวาคม

 • กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2559
 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮองฮ่ำ)
 • สัมผัส แสง สี อันสวยงาม ณ เกาะฮ่องกง
 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชีย

เริ่มต้น 17,900 บาท

 • HKG1_HX HKG-NGP 3D Now-Dec 21-6-16 460x246px

ฮ่องกง พระใหญ่ 3 วัน เดือน ตุลาคม-ธันวาคม

 • กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559
 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮองฮ่ำ)
 • สักการะ พระใหญ่เทียนถาน(พระใหญ่โป่วหลิน)
 • สัมผัส แสง สี อันสวยงาม ณ เกาะฮ่องกง
 • นั่งกระเช้า ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา 

เริ่มต้น 16,900 บาท

 • ปิยะ_HKG3_HX HKG-DISNEYLAND 3D 22-24 Oct 19900.- 460x246px

ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 22-24 ตุลาคม 2559
 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮองฮ่ำ)
 • สัมผัส แสง สี อันสวยงาม ณ เกาะฮ่องกง
 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชีย

ราคา 19,900 บาท

 • ปิยะ_HKG1_HX HKG-NGP 3D 22-24 OCT 18900.- 460x246px

ฮ่องกง-พระใหญ่ 3 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 22-24 ตุลาคม 2559
 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮองฮ่ำ)
 • สักการะ พระใหญ่เทียนถาน(พระใหญ่โป่วหลิน)
 • สัมผัส แสง สี อันสวยงาม ณ เกาะฮ่องกง
 • นั่งกระเช้า ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา 

ราคา 18,900 บาท

 • คริสต์มาส HKG-NGP 3D 24-26 DEC 18900.- 460x246px

คริสต์มาส.. ฮ่องกง-พระใหญ่ 3 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 24-26 ธันวาคม 2559
 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮองฮ่ำ)
 • สัมผัส แสง สี อันสวยงาม ณ เกาะฮ่องกง
 • นั่งกระเช้า ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา 

ราคา 18,900 บาท

 • คริสต์มาส HKG-DSN 3D 24-26 DEC 20900.- 460x246px

คริสต์มาส..ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 24-26 ธันวาคม 2559
 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮองฮ่ำ)
 • สัมผัส แสง สี อันสวยงาม ณ เกาะฮ่องกง
 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชีย

ราคา 20,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น
 • โตเกียว-2

OHAYOU TOKYO-FUJI 5D3N

 • กันยายน 2559
 • เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิด
 • อิสระช้อปปิ้ง.....ถนนคนเดิน JIE FANG LU
 • นำท่าน ช้อปปิ้งชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียว
 • สุดสุดกับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่อั้น !

ราคา 27,900 บาท

 • (S9)-SHIAWASE-SUMMER-(HOKKAIDO)

( S9 ) SHIAWASE SUMMER HOKKAIDO 6 DAYS / 4 NIGHTS

 • 7 – 12 มิ.ย. // 25 – 30 ส.ค. // 8 – 13 ก.ย. // 22 – 27 ก.ย. 2559
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโนโบริเบ็ทสึ ไปยัง “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Marine Park Nixe)” ในสไตล์ยุโรปโบราณ
 • นำท่านชม “โนโบริเบ็ตสึ ดาเตะ จิได มูระ” หมู่บ้านเอโดะที่จำลอง
 • นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” เมืองตากอากาศชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโด
 • นำท่านชม “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือ เดิมชือ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง ฮอกไกโด

ราคา 52,900 บาท

 • (A12)-ARIGATOU-SUMMER-(OSAKA-TOKYO)

( A12 ) ARIGATOU SUMMER OSAKA – TOKYO 7 DAYS / 4 NIGHTS

 • เดินทาง วันที่ 15 – 21 มิ.ย. , 29 มิ.ย. – 5 ก.ค. // 6 – 12 ก.ค. , 14 – 20 ก.ค. 17 – 23 ส.ค., 24 – 30 ส.ค. // 14 – 20 ก.ย. , 21 – 27 ก.ย. 2559
 • สัมผัสกับเรื่องราวมหัศจรรย์ในโลกของสีสันแห่งจินตนาการ ที่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน”
 • นำท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า
 • นำท่านชม “ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ” ที่สถิตย์ของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นนับถือยิ่งของประชาชน
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) สะดวกสบาย

ราคา 48,900 บาท

ทัวร์เกาหลี
 • 10 Super Autumn Oct-Nov'16 (Jin Air) Suwon-Seoul-Seoul - 16900 460x246px

SUPER AUTUNMN เกาหลี 5 วัน 3 คืน

 • กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559
 • สวนสนุก EVERLAND + สอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก
 • ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + พิพิธภัณฑ์ ICE MUSEUM
 • เดินช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดดัง ฮงแด เมียงดง + เครื่องสำอาง COSMETIC CENTER
 • พัก Sorak 1 คืน /  Seoul 2 คืน

เริ่มต้น 16,900 บาท

 • PDH04-ICN01LJ 460x246px

FAST HAPPY KOREA 5 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม 2559
 • ONE MOUNT SNOW PARK - เกาะนามิ - หมู่บ้านอังกฤษ - ปั่นเรียลไบท์
 • วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช็อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน และฮงแด
 • N SEOUL TOWERพระราชวังเคียงบ๊อค
 • พิเศษ!! ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) + โชว์ DRUM KAT

เริ่มต้น 12,900 บาท

 • เกาะนามิ-สกี-เอเวอร์แลนด์

เกาหลี เกาะนามิ สกี เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

 • เดินทาง วันที่ 28 ธันวาคม - 01 มกราคม 2560
 • ชมบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก ณ เกาะนามิ / เล่นสกีสุดมันส์ ที่ OAK VALLEY SKI RESORT
 • ถ่ายรูป 3 มิติTRICK EYE MUSEUM / พิพิธภัณฑ์ ICE MUSEUM
 • สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก EVERLAND กับบัตรเล่นไม่อั้น
 • ชิมอาหารต้นตำรับอาหารเกาหลีและเต็มอิ่มแบบไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • เดินทางโดยสายการบิน จินแอร์ (LJ) มีอาหารเสริฟบนเครื่อง พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโล

ราคา 27,900 บาท

ทัวร์สิงคโปร
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
Hot Line 086-317-1624

สอบถามข้อมูลโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ทิเบต เส้นทางสายไหม จิ่วไจ้โกว แชงกรีล่า
Hot Line 086-317-1624
ตั้งอยู่ภายในอำเภอหนานผิงเขตอาป้าลุ่มแม่น้ำหมินเจียงมาทางตอนใต้ของเฉิงตู 450 กิโลเมตรเนื่องจากที่นี่มีทั้งหมด 9 หมู่บ้านคือผานซิ่นเผิงปู้กู้วาผานย่าเจ๋อฉาวาเฮยเจี่ยวไจ้ซู่เจิ้งเหอเย่จาหยูจึงมีชื่อว่าจิ่วไจ้โกว (9 หมู่บ้าน) จากบันทึกหนานผิงเซี่ยนจื้อ (บันทึกประวัติศาสตร์เมืองหนานผิง) กล่าวว่า “ข้างในเมืองหยางต้งมีน้ำสองสามสายที่ยาวมากส่องประกายวิบวับเขียวมรกตสะท้อนเงาพรรณไม้ละอองน้ำลอยคลุ้ง” เพราะเหตุนี้จึงมีชื่อว่าหยางต้งและชุ่ยห่าย (น้ำมรกต) จิ่วไจ้โกวมีพื้นที่ทั้งหมด 620 ตารางกิโลเมตร 52%ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งวิวทางธรรมชาติทะเลสาบน้ำตกภูเขาหิมะป่าไม้จนถูกขานนามว่าเป็น “โลกแห่งเทพนิยาย” จิ่วไจ้โกวเป็นธารน้ำสองสายที่มาบรรจบกันเป็นรูปตัวYมีระยะทางรวมกัน 50 กิโลเมตรผืนป่าสองแสนกว่าเอเคอร์ที่ปกคลุมเขาสูง 2,000-4,000 เมตรอย่างหนาทึบไม้ที่สำคัญได้แก่สนแดงหยวินชันหลิงชันชื่อฮว่าหลิ่งชุนมู่ต้นเหลียงเซียนเป็นต้นผื่นป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่พักอาศัยของบรรดาสัตว์อนุรักษ์เช่นหมีแพนด้ากวางปากขาวละมั่งซูเหมินละมั่งหนิวเจี่ยวกวางเหมากวนแมวทองเป็นต้นในทะเลสาบก็ลอยล่ะองด้วยเป็ดฝูงใหญ่รวมทั้งหงส์เป็ดแมนดารินด้วยซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่จัดเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติของจีน ชื่อเสียงของจิ่วไจ้โกวนี้มาจากความเป็นที่สุดในโลกในเรื่องของธรรมชาติตั้งแต่ปี1984 ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและกลายเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจหรือผู้ที่ต้องการพักผ่อนจิตใจไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กๆจิ่วไจ้โกวจัดได้ว่าเป็นสรวงสวรรค์ของท่านเลยทีเดียว
เมื่อกล่าวถึงเส้นทางที่มีความสำคัญต่ออารยธรรมของโลกเส้นทางของคาราวานค้าไหมที่รู้จักกันในนามSilk Roadหรือเส้นทาสายไหมถือได้ว่าเป็นเส้นทางอันดับต้นๆที่เชื่อมต่อและผสมผสานอารยธรรมจากดินแดนต่างๆเข้าด้วยกันคาราวานพ่อค้าที่เดินทางเข้าออกประเทศจีนไปยังดินแดนตะวันตกไม่เพียงนำไหมไปค้าขายแต่ยังนำศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร่เช่นเทคนิคการทำกระดาษเครื่องโลหะขณะเดียวกันจีนก็ได้แลกเปลี่ยนรับอารยธรรมระหว่างจีนกับภายนอกตลอดเส้นทางสายไหมจึงจะปรากฏหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายอาทิเมืองโบราณวัดกำแพงเมืองเก่าซึ่งเมื่อเส้นทางสายไหมเริ่มมีบทบาทด้านการท่องเที่ยวเช่นในปัจจุบันสถานที่เหล่านี้จึงกลายมาเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปค้นหา เนื่องจากทางสายไหมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเส้นทางและเมืองที่ผ่านในแต่ละยุคสมัยอาจแตกต่างกันบ้างยาวตั้งแต่จากจีนผ่านคาซักสถานทาจิกิสถานอุซเบกิสถานสู่อาณาจักรเปอร์เซียอิรักอิหร่านต่อไปยังอิสตันบูลในตุรกีบ้างเดินทางจากจีนลงไปทางคาราโครัมไฮเวย์ปากีสถานสู่อินเดียหรือบางยุคก็ยาวไปถึงกรุงโรมเช่นในสมัยของมาร์คโคโปโลพ่อค้าชาวเวนิสที่เดินทางมาค้าขายกับจีนในสมัยมองโกลเรืองอำนาจประมาณแล้วเป็นเส้นทางสายไหมที่มีระยะทางถึงกว่า 7,000 กิโลเมตร
ในโลกนี้มีเส้นทางท่องเที่ยวมากมายที่นักเดินทางใฝ่ฝันหาทั้งเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเส้นทางสู่วิถีชีวิตอันบริสุทธิ์หรือเส้นทางอารายธรรมที่ผู้คนกล่าวขวัญถึง แล้ววันหนึ่งการออกเสาะแสวงหาเส้นทางนี้ก็ได้นำผู้คนมาพบกับดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นแชงกรีล่าแห่งเอเชีย “ทิเบต” ที่ซึ่งกลิ่นอายแห่งความศรัทธาศาสนาและจิตวิญญาณไหลวนรวมกันอยู่ในวงล้อมของธรรมชาติอันพิสุทธิ์อย่างไรก็ตามโอกาสในการเยือนดินแดนอันพิสุทธิ์ของทิเบตอาจเป็นเพียงความหวังเนื่องมาจากภูมิประเทศอันสลับซับซ้อนจนกระทั่งเมือความมุ่งมั่นผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีและเม็ดจากจีนทางรถไฟสายQinghai-Tibetทางรถไฟสายที่สูงที่สุดในโลกก็ถือกำเนิดขึ้นพร้อมทำหน้าที่ในการนำผู้คนไปสัมผัสกับสิ่งที่นักเดินทางเคยฝันหาในดินแดนหลังคาโลกแห่งนี้ เส้นทางรถไฟสายหลังคาโลก ในปี 2527 รัฐบาลจีนได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต (Qinghai-Tibet) เพื่อเชื่อมทิเบตกับส่วนอื่นๆของประเทศแต่โครงการดังกล่าวต้องหยุดชะงักเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีความซับซ้อนและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทางรัฐบาลจีนจึงได้ดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟส่วนที่เหลือจนแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2549 อย่างเป็นทางการ มีต้นทางอยู่ที่เมืองซีหนิงเมืองหลวงของมณฑลชิงไห่และสุดทางที่ลาซาเมืองหลวงของทิเบตระยะทางรวม 1,957 กิโลเมตรนับเป็นเส้นทางรถไฟสายที่สูงที่สุดในโลกและผ่านสถานที่สำคัญที่มีความสวยงามมากมายโดยวิ่งผ่าน 3 ที่ราบสูงคือซานเจียงหยวนพื้นที่อนุรักษ์สัตวป่าในเขตอบอุ่นที่ติดต่อกับที่ราบสูงเข่อเข่อซีหลี่และทุ่งหญ้าเจียงถังตลอดจนที่ราบสูงชิงจ้างที่ราบสูงขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีแต่ด้วยการเดินทางด้วยรถไฟสู่ดินแดนหลังคาโลกที่มีความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงทำให้พื้นที่ที่เคยทุรกันดารและยากต่อการเข้าถึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ทำให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเบนเข็มมายังปลายทางแห่งนี้
ภูเขาง๊อไบ๊เป็นมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งโลกเป็นแห่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศอันดีงามทั่วโลกเป็นขุนเขาหนึ่งในสิบลูกอันลือชื่อที่สวยงามทีสุดของจีนและเป็นยี่ห้องการท่องเที่ยวหนึ่งในสิบยี่ห้อที่มีอิทธิพลมากที่สุดของจีนซึ่งมีชื่องามตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมาว่า “ผู้นำภูเขา” “ภูเขาอันดับหนึ่งของจีน” เป็นต้น ภูเขาง๊อไบ๊ไม่เพียงแต่มีวิวทิวทัศน์อันสวยสดงดงามความเป็นใหญ่มโหฬารและพระธรรมอันลึกซึ้งและยาวนานเท่านั้นยังเป็นที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระโพธิสัตว์ผู่เสียนเป็นปูชนียสถานพระพุทธศาสนาที่ขึ้นชื่อของโลกซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบผสมเอนกประสงค์ที่ได้รวบรวมการทัศนาจรน้ำพุร้อนพักผ่อนหย่อนใจการออกกำลังกายมหรสพอาหารที่อร่อยและการจัดประชุมในที่เดียว ตามเส้นทางท่องเที่ยวภูเขาง๊อไบ๊มีพระพุทธรูปหลวงพ่อโตเล่อซานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนั่งของพระสังขจายรูปใหญ่ที่สุดในโลกที่แกะสลักตามหน้าผามีพระโพธิสัตว์ผู่เสียนรูปทองคำสิบหน้าที่สูงที่สุดในโลกมีเขตที่อาศัยของลิงเชิงระบบนิเวศธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของจีนและมีนำพุร้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดครบมากที่สุดของจีนเมื่อย่างก้าวเข้าไปในเขตภูเขาง๊อไบ๊
ภูเขาอันดับ 1 ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนมีเนื้อที่ประมาณ 122 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ที่เมืองฉือโจวมณฑลอันฮุยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 4 แห่งของศาสนาพุทธเดิมชื่อจิ่วจือซาน (ภูเขา 9 ลูก) กวีเอกสมัยราชวงศ์ถังนาม “หลี่ไป่” ได้เดินทางมาถึงจิ่วหัวซานและพรรณนาความงามของจิ่วหัวซานว่างามเหมือนดอกบัวโดยเขียนเป็นกลอน 1 บทและเรียกเขานี้เป็นจิ่วหัวซานนับแต่นั้นเป็นต้นมาคนจีนที่ได้อ่านกลอนบนที่จึงพากันเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “จิ่วหัวซาน” ภูเขาจิ่วหัวซานมีประวัติความเป็นมายาวนานเดิมเป็นสถานที่เผยแพร่ศาสนาของลัทธิเต๋าจนกระทั่งในปีค.ศ. 397 ศาสนาพุทธได้แพร่เข้ามาถึงจิ่วหัวซานและต่อมาราวค.ศ. 719 ได้มีเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์เกาหลีชื่อจิงเฉียวจี๋ (Jing Qiao Gue) เดินทางมาถึงภูเขานี้และบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาจึงขอบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อปฏิบัติธรรมเผยแพร่คำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่นี้ถึง 75 ปีและมรณภาพเมื่อายุได้ 99 ปีหลังจากมรณภาพแล้วปรากฏว่าร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย (เหมือนมัมมี่) พระสงฆ์และแม่ชีตลอดจนผู้เลื่อมใสศรัทธาต่างเห็นพ้องกันว่าร่างกายของท่านที่แห้งลงนั้นมีหน้าคล้ายกับพระโพธิสัตย์ตี่จ้างหวางนับแต่นั้นมาจิ่วหัวซานจึงเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตย์ตี่จ้างหวางผูซ่าและเชื่อกันว่าทรงเป็นเลิศด้านการโปรดสัตว์ในยมโลกให้พ้นทุกข์
ผู่โถวซานเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในจำนวนหลายพันเกาะของมณฑลเจ๋อเจียงตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของจีนมีพื้นที่ 12.5 ตารางกิโลเมตรชาวจีนถือว่าเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์นับเป็นดินแดนพุทธคีรี 1 ใน 4 แห่งของจีนเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) หรือกวนอิมชื่ออิมผู่ซ่าที่เชื่อกันว่าทรงเป็นเลิศทางเมตตาคุณ ดินแดนแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นกำเนินของเจ้าแม่กวนอิมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับองค์พระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) ทั้งสิ้นในอดีตเกาะเล็กๆแห่งนี้เลยมีวัดถึง 82 วัดมีพระสงฆ์และแม่ชีรวมกันมากกว่า 4,000 รูปปัจจุบันมีประมาณ 12 วันเท่านั้นที่มีพระสงฆ์หรือแม่ชีจำพรรษาอยู่วัดที่สำคัญบนเกาะนี้ได้แก่วัดผู่จี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งและเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเกาะผู่โถวซานวัดฝ่าหยีเป็นวัดที่สร้างติดกับภูเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นวัดแห่งความเงียบสงบวัดฮุ้ยจี้เป็นวัดที่สร้างอยุ่บนภูเขาฝอติ่งซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของผู่โถวซาน
ภูฏานตั้งอยู่ในเขตตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยเป็นประเทศเล็กๆที่มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์และเรียกขานดินแดนนี้ว่าดินแดนมังกรสายฟ้าหนึ่งในสถานที่ในโลกที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาเยี่ยมชมเป็นอันดับต้นๆและได้รับการเลือกให้เป็นสถานที่ที่น่าทองเที่ยวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่น้อยคนนักที่จะได้มาสัมผัสที่นี่ ดินแดนแห่งความสุขที่คุณไม่สามารถหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้คุณได้ดื่มดำกับความสุขอย่างจริงๆมากนักได้ในปัจจุบันราชอาณาจักรภูฏานตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาหิมาลัยและปฏิเสธยุคโลกาภิวัติแต่เลือกที่จะอยู่ในสรวงสวรรค์ที่ซ่อนตัวอยู่ ภูฏานเป็นปราการด่านสุดท้ายของศาสนาพุทธแบบวัชระยานการฝึกจิตใจได้รับการยอมรับว่าลึกซึ้งที่สุดแห่งหนึ่งของชาวพุทธสำนักสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ริมหน้าผาธงมนต์ปลิวไสวเป็นทางยาวลามะในชุดสีแดงสวดมนต์ทั้งกลางและกลางคืนเหมือนเป็นการเติมพลังออราเข้าสู่ราชอาณาจักรในอีกวาระหนึ่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดประชาชนชาวภูฏานที่ได้กลั่นออกมาเป็นลักษณะเฉพาะตัวเขาคิดว่ามนุษย์สามารถอยู่ได้โดยมีกรรมจากอดีตเป็นตัวกำหนดการจู่โจมของยุคโลกาภิวัตน์ถูกทำให้สมดุลโดยการเพิ่มคุณค่าของการอยู่ร่วมกันและมีส่วนร่วมกันในสังคม ราชอาณาจักรภูฏานทุกวันนี้ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่ชาวภูฏานพยายามรักษาไว้ดังนั้นรัฐบาลภูฏานได้ออกกฎเรื่องการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวังโดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพแต่มีผลกระทบแต่น้อยเช่นไม่นำอะไรกลับไปยกเว้นรูปภาพไม่ทิ้งอะไรไว้ยกเว้นรอยเท้า
ดินแดนจางเจียเจี้ยประกอบด้วยยอดเขาหินเขี้ยวหนุมานและเหวึกและหุบเขาใหญ่หายากในโลกซึ่งตั้งชื่อว่าลักษณะภูมิประเทศของจางเจียเจี้ยดินแดนยอดเยี่ยมของโลกทิวทัศน์ปาฏิหาริย์แห่งใต้หล้ามีความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเป็นระบบนิเวศน์ทั่วไปและเป็นสวนธรณีวิทยาแห่งแรกของโลกข้างในนมีมรดกโลกธรรมชาติอู่หลิงหยวนดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากซึ่งมีชื่อเสียงไม่แพ้กำแพงเมืองจีนวัฒนธรรมจางเจียเจี้ยมีความเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามและเป็นตัวของตัวเอง จางเจียเจี้ยห้อมล้อมด้วยธรรมชาติชนเผ่าถูเจียไบ๋เมี๊ยวอุดมไปด้วยประเพณีพื้นบ้านของชนกลุ่มน้อยที่มีสืบทอดกันมายาวนานเป็นระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาเมืองจางเจียเจี้ยได้พัฒนาการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นและมุ่งสู่มาตรฐานที่สูงสุดพัฒนาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวและมีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับการท่องเที่ยวมีความพร้อมพอสมควรเช่นทางอากาศทางรถไฟทางหลวงและทางด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือลิฟท์แก้วไป่หลงเขาเทียนจื่อซานกระเช้าไฟฟ้าชมทัศนียภาพที่เขาเทียนจื่อซานถนนอำนวยความสะดวกบนเขา
ครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ตอนกลางของที่ราบติดกับทะเลสาบเตียนฉือ ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์โบราณอยู่รอบทะเลสาบเตียนฉือ วัดที่ลือชื่อในเมืองคุนหมิง คือ วัดหยวนทง ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน มีประวัติยาวนานกว่า 1200 ปี เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิงและมีวิหารพุทธนิกายหินยาน ซึ่งเห็นน้อยมากในทั่วประเทศจีน วัดนี้แตกต่างไปจากวัดอื่นคือ วิหารสมเด็จพระบรมมหาวีระอยู่กลางสระน้ำซึ่งเป็นสถานี่ต่ำที่สุดในบริเวณวัด ในวิหารมีรูปพระพุทธเจ้า รูปพระอมิตาภะและรูปพระเภสัชคุรุ ซึ่งปั้นขึ้นเมื่อราชวงศ์หยวน บนผนังสี่ด้าน มีรูปพระอรหันต์ 500 รูป ข้างหลังวิหารใหญ่มีหอทองแดงหลังหนึ่ง ข้างในมีรูปพระพุทธเจ้าทองแดงในท่านั่ง สูง 3.5 เมตร หนัก 6 ตัน ซึ่งวงการพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยมอบให้ รูปลักษณะและเครื่องแต่งกายล้วนแตกต่างจากพระพุทธรูปในวิหารใหญ่ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสองนิกายของพุทธศาสนาได้