Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Promotion
 • ชิงเต่า เจิ้งโจว ซีอาน 10-16 full 460x246px

ชิงเต่า เจิ้งโจว ซีอาน 6 วัน (เทศกาลดอกโบตั๋น)

 • กำหนดการเดินทาง 12-17 เมษายน 2561
 • ชม 1/3 ของพุทธศิลปะโบราณ ที่ ถ้ำประตูมังกรหลงเหมิน
 • นมัสการ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตน์ ที่ ศาลเจ้ากวนอู
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 37,800 บาท

 • ชิงเต่า เจิ้งโจว ซีอาน 10-16 full 460x246px

ชิงเต่า เจิ้งโจว ซีอาน 7 วัน (เทศกาลดอกโบตั๋น)

 • กำหนดการเดินทาง 10-16 เมษายน 2561
 • ชม 1/3 ของพุทธศิลปะโบราณ ที่ ถ้ำประตูมังกรหลงเหมิน
 • นมัสการ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตน์ ที่ ศาลเจ้ากวนอู
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 39,800 บาท

 • รัสเซีย - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 460x246px

รัสเซียไฮไลท์ มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561
 • ครบทุกไฮไลท์ของเส้นทางรัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • ล่องเรือแม่น้ำ Moskva ชมความงามสองฝั่งของกรุงมอสโคว์
 • บินตรงสู่มอสโคว์ ได้สายการบิน AEROFLOT
 • โรงแรมและอาหาร มาตรฐานระดับ 4 ดาว
 • สัมผัสการนั่งรถไฟ สู่ มหานครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ราคา 52,900 บาท

 • เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน 6 วัน 460x246px

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน 6 วัน (มีนาคม)

 • กำหนดการเดินทาง 3 - 8 มีนาคม 2561
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน
 • สัมผัสเมืองสวรรค์บนดิน เมืองหังโจว
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู)
 • นมัสการพระใหญ่ หลิงซานต้าฝอ
 • กายกรรม Era Shanghai Show

ราคา 38,000 บาท

 • คุนหมิง ตงชวน เจี้ยวจื่อซาน ฮุ่ยเจ๋อ 5 วัน 4 460x246px

คุนหมิง ตงชวน เจี้ยวจื่อซาน ฮุ่ยเจ๋อ 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
 • ชมความงามของ แผ่นดินสีแดงแห่งเมืองตงชวน
 • นั่งกระเช้า ชม ภูเขาเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง
 • ชมทิวทัศน์ ฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งมองโกเลียใต้
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)

ราคา 35,900 บาท

 • ซีอาน by FD 19-24 460x246px

ซีอาน ลั่วหยาง สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี 7 วัน (เมษายน)(แอร์เอเชีย)

 • กำหนดการเดินทาง 19 - 24 เมษายน 2561
 • ที่สุดแห่งซีอาน สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
 • อลังการมรดกทางวัฒนธรรม ถ้ำหินหลงเหมิน
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
 • บินแอร์เอเชีย

ราคา 35,000 บาท

 • เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่วหลง TG_38900 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่วหลง 6 วัน (เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง 10 - 15 // 13 - 18 เมษายน 2561
 • ชมผาหินแกะสลักซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ ต้าจู๋
 • อุทยานเขานางฟ้า // อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์ชำนาญทาง บริการด้วยคุณภาพตลอดการเดินทาง
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว
 • รับประทานอาหารเมนูหลากหลาย // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 38,900 บาท

 • (เมย) เจิ้งโจว-ซีอาน ดอกโบตั๋น เซินเจิ้น 460x246px

ซีอาน ลั่วหยาง ดอกโบตั๋น 7 วัน ZH (เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง 11-17 // 12-18 เมษายน 2561
 • ชมเทศกาลดอกโบตั๋น ที่ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
 • บินเซินเจิ้น แอร์ไลน์

ราคา 36,900 บาท

 • เฉินตู เส้นทางสายไหม จางเย่ 8 วันTG อ.วิโรจน์ 460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 8 วัน อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์

 • กำหนดการเดินทาง 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2561
 • นำคณะเดินทางโดย อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์
 • สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามชมวิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง และ ชมภูเขาสายรุ้ง เมืองจางเย่ (ซานเสียตี้เม่า)
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว

ราคา 72,000 บาท

ทัวร์จีน
 • ชิงเต่า เจิ้งโจว ซีอาน 10-16 full 460x246px

ชิงเต่า เจิ้งโจว ซีอาน 6 วัน (เทศกาลดอกโบตั๋น)

 • กำหนดการเดินทาง 12-17 เมษายน 2561
 • ชม 1/3 ของพุทธศิลปะโบราณ ที่ ถ้ำประตูมังกรหลงเหมิน
 • นมัสการ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตน์ ที่ ศาลเจ้ากวนอู
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 37,800 บาท

 • ชิงเต่า เจิ้งโจว ซีอาน 10-16 full 460x246px

ชิงเต่า เจิ้งโจว ซีอาน 7 วัน (เทศกาลดอกโบตั๋น)

 • กำหนดการเดินทาง 10-16 เมษายน 2561
 • ชม 1/3 ของพุทธศิลปะโบราณ ที่ ถ้ำประตูมังกรหลงเหมิน
 • นมัสการ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตน์ ที่ ศาลเจ้ากวนอู
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 39,800 บาท

 • เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน 6 วัน 460x246px

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน 6 วัน (มีนาคม)

 • กำหนดการเดินทาง 3 - 8 มีนาคม 2561
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน
 • สัมผัสเมืองสวรรค์บนดิน เมืองหังโจว
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู)
 • นมัสการพระใหญ่ หลิงซานต้าฝอ
 • กายกรรม Era Shanghai Show

ราคา 38,000 บาท

 • คุนหมิง ตงชวน เจี้ยวจื่อซาน ฮุ่ยเจ๋อ 5 วัน 4 460x246px

คุนหมิง ตงชวน เจี้ยวจื่อซาน ฮุ่ยเจ๋อ 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
 • ชมความงามของ แผ่นดินสีแดงแห่งเมืองตงชวน
 • นั่งกระเช้า ชม ภูเขาเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง
 • ชมทิวทัศน์ ฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งมองโกเลียใต้
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)

ราคา 35,900 บาท

 • ซีอาน by FD 19-24 460x246px

ซีอาน ลั่วหยาง สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี 7 วัน (เมษายน)(แอร์เอเชีย)

 • กำหนดการเดินทาง 19 - 24 เมษายน 2561
 • ที่สุดแห่งซีอาน สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
 • อลังการมรดกทางวัฒนธรรม ถ้ำหินหลงเหมิน
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
 • บินแอร์เอเชีย

ราคา 35,000 บาท

 • เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่วหลง TG_38900 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่วหลง 6 วัน (เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง 10 - 15 // 13 - 18 เมษายน 2561
 • ชมผาหินแกะสลักซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ ต้าจู๋
 • อุทยานเขานางฟ้า // อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์ชำนาญทาง บริการด้วยคุณภาพตลอดการเดินทาง
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว
 • รับประทานอาหารเมนูหลากหลาย // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 38,900 บาท

 • ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ปีใหม่ 2 5 วัน 460x246px

ปักกิ่ง เฉินเต๋อ กำแพงเมืองจีน 5 วัน (เมษายน)(เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์)

 • กำหนดการเดินทาง 12 -16 เมษายน 2561
 • ชมวิวทิวทัศน์ กำแพงเมืองจีน ยามค่ำคืน
 • ชมเมืองประวัติศาสตร์ เมืองเฉินเต๋อ
 • พักหรูโรงแรมพรีเมี่ยม 4 ดาว

ราคา 32,900 บาท

 • (เมย) เจิ้งโจว-ซีอาน ดอกโบตั๋น เซินเจิ้น 460x246px

ซีอาน ลั่วหยาง ดอกโบตั๋น 7 วัน ZH (เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง 11-17 // 12-18 เมษายน 2561
 • ชมเทศกาลดอกโบตั๋น ที่ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
 • บินเซินเจิ้น แอร์ไลน์

ราคา 36,900 บาท

 • SHA180412_เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนี่ย์แลนด์ FM 460x246px

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน (เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง 12-16 เมษายน 2561
 • นมัสการ พระใหญ่หลินซานต่าฝอ
 • ชมความงามของหาดไว่ทาน
 • สนุกสุดมันส์กับดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

ราคา 39,900 บาท

รวมทัวร์ต่างประเทศ
 • รัสเซีย - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 460x246px

รัสเซียไฮไลท์ มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561
 • ครบทุกไฮไลท์ของเส้นทางรัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • ล่องเรือแม่น้ำ Moskva ชมความงามสองฝั่งของกรุงมอสโคว์
 • บินตรงสู่มอสโคว์ ได้สายการบิน AEROFLOT
 • โรงแรมและอาหาร มาตรฐานระดับ 4 ดาว
 • สัมผัสการนั่งรถไฟ สู่ มหานครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ราคา 52,900 บาท

 • 9.PND-SGN180413 โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน (FD) มังกี้ 460x246px

เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน (เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง 13 - 16 เมษายน 2561
 • ตะลุยทะเลทรายมุยเน่
 • ล่องเรือแม่น้ำไซง่อนรับประทานอาหาร
 • บุฟเฟ่ต์นานาชาติอิ่มอร่อย
 • พักโรงแรมเมื่องตากอากาศดาลัท โรงแรมระดับ 4 ดาว
 • พักโรงแรมเมืองแห่งการพักผ่อนริมทะเล มุยเน่
 • รวมทริป สุดคุ้ม

ราคา 17,500 บาท

 • พม่า 12900 460x246px

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน(เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง 13 - 15 เมษายน 2561
 • สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
 • สักการะขอพรนัตโบโบยี(เทพทันใจ)
 • สักการะขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชามหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • สักการะขอพร เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) 1 ใน 5 มหาบูชามหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • สักการะขอพร เจดีย์ไจ้ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน) 1 ใน 5 มหาบูชามหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • พักหรู 4 ดาว

ราคา 12,900 บาท