Promotion
 • บินตรง เจิ้งโจว - ซีอาน 13-19 เมย.60 WE 460x246px

เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง 7 วัน เทศกาลสงกรานต์

 • กำหนดการเดินทาง 13-19 เมษายน 2560
 • HILIGHT!!  ชมเทศกาลดอกโบตั๋น 1 ปี มีครั้งเดียว!
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน ไม่เสียเวลาเที่ยว!

ราคา 34,900 บาท

 • SC08 คุนหมิง เส้นทางสายไหม 8 วัน 460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 8 วัน เดือน มีนาคม

 • กำหนดการเดินทาง 16-23 มีนาคม 2560
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ โดยการนั่งรถไฟด่วนสะดวกสบายที่สุด
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ ระดับดีที่สุด
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง / นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่สะดวกสบาย

ราคา 48,000 บาท

 • PDKMG170225-TG612 คุนหมิง หลอผิง 5 วัน TG 460x246px

คุนหมิง โหลวผิง ซิ่งยี่ 5 วัน เดือน มีนาคม

 • กำหนดการเดินทาง 18-22 มีนาคม 2560
 • ชมนาขั้นบันได และทุ่งดอกมัสตาร์ดในช่วงเวลาที่สวยที่สุด
 • ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) สะดวกสบาย

ราคา 29,900 บาท

ทัวร์จีน
 • คุนหมิง ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง หย่าจิง 8 วัน 460x246px

คุนหมิง ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง หย่าจิง 8 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 10-17 เมษายน 2560
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
 • อุทยานหย่าติง  ชมภูเขาหิมะพระจันทร์สีน้ำเงินต้นกำเนิดแชงกรีล่า
 • เยือน "เวนิสแห่งตะวันออก"
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 49,000 บาท

 • ปักกิ่ง-เทศกาลดอกโบตั๋น-กำแพงเมืองจีน 5D3N (FM) 460x246px

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน เทศกาลสงกรานต์

 • กำหนดการเดินทาง 12-16 เมษายน 2560
 • พักโรงแรม Sheraton Hotel ระดับ 5 ดาว
 • ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติระดับ 6 ดาว
 • ชมเทศกาลดอกโบตั๋น ที่สวนพฤกษศาสตร์ปักกิ่ง
 • ล่องเรือสู่ "พระราชวังฤดูร้อน"

ราคา 31,900 บาท

 • (5ดาว) ฉางซา จางเจียเจี้ย CZ 10-15เมย. 460x246px

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน เทศกาล สงกรานต์

 • กำหนดการเดินทาง 10-15 เมษายน 2560
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง !!พร้อมเที่ยวสถานที่ใหม่ สะพานกระจก!!
 • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ชมโชว์ จิ้งจอกขาว
 • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว
 • พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ กุ้งมังกร 

ราคา 38,900 บาท

 • (5ดาว)ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง มีนาคม 60 460x246px

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน เดือน มีนาคม

 • กำหนดการเดินทาง 17-22 //19-24 มีนาคม 2560
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง !!พร้อมเที่ยวสถานที่ใหม่ หน้าผาลอยฟ้า!!
 • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ชมโชว์ จิ้งจอกขาว
 • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว
 • พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ กุ้งมังกร 

ราคา 37,900 บาท

 • คุนหมิง ทิเบต 6 วัน สงกรานต์ 13-18เมย.60 460x246px

คุนหมิง ทิเบต 6 วัน หลังคาโลก สวรรค์สุดท้าย ดินแดนอารยธรรม

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง

เริ่มต้น 63,000 บาท

 • บินตรง เจิ้งโจว - ซีอาน 13-19 เมย.60 WE 460x246px

เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง 7 วัน เทศกาลสงกรานต์

 • กำหนดการเดินทาง 13-19 เมษายน 2560
 • HILIGHT!!  ชมเทศกาลดอกโบตั๋น 1 ปี มีครั้งเดียว!
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน ไม่เสียเวลาเที่ยว!

ราคา 34,900 บาท

 • บินตรงฉงชิ่ง ล่องเรือแยงซีเกียง 5 วัน WE 460x246px

บินตรง..ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • HILIGHT!!  ทุกจุดของซานเสีย..พบกับบรรยากาศการล่องแม่น้ำที่สวยที่สุด
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 5 ดาว
 • ลองชิมเมนู  สุกี้ฉงชิ่ง อันเรื่องชื่อ
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 38,900 บาท

 • ทิเบต 8 วัน 460x246px

ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก ดินแดนอารยธรรมศักดิ์สิทธิ์ 8 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก บนความสูงที่ 3,664 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว 

เริ่มต้น 67,000 บาท

 • ทิเบต 6 วัน 460x246px

ทิเบต หลังคาโลก ดินแดนอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 6 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง

เริ่มต้น 63,000 บาท

ทัวร์ฮ่องกง
 • ปังมาก  HKG-SZX 3D CX 460x246px

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน เดือน มกราคม – มีนาคม

 • กำหนดการเดินทาง เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
 • ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น "Shenzhen Museum" จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น
 • ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200  ล้านหยวน
 • พิเศษ!!  อร่อยกับเมนูเด็ด! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+ห่านย่างฮ่องกง

เริ่มต้น 9,999 บาท

 • ปังปัง HKG-MFM-ZHU 3D2N JAN - MAR 460x246px

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน เดือน มกราคม – มีนาคม

 • กำหนดการเดินทาง เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
 • ล่องเรือกอนโดล่าชมความงดงามภายในเวเนเชี่ยน
 • ชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์สไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตก
 • ถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
 • พิเศษ!!  เป๋าฮื้อ ไวน์แดง สไตล์ จูไห่

เริ่มต้น 11,999 บาท

 • HKG2 HX_HKG 9 TEMPLE 3D JAN-MAR 460x246px

ฮ่องกง 3 วัน ไหว้พระ 9 วัด เดือน มกราคม – มีนาคม

 • กำหนดการเดินทาง เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระวัดดัง ที่เกาะฮ่องกง 9 วัด!!
 • สักการะ พระใหญ่เทียนถาน(พระใหญ่โป่วหลิน)
 • สัมผัส แสง สี อันสวยงาม ณ เกาะฮ่องกง
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ลดราคา มากถึง 70%

เริ่มต้น 17,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน
 • TAIWAN SOD CHUEN 6 D 5 N 10-15 APR CI 834-CI835 460x246px

TAIWAN SOD CHUEN 6 วัน เทศกาลสงกรานต์

 • กำหนดการเดินทาง 10-15 เมษายน 2560
 • อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกกว่าเมืองไทย!!
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว/เทียบเท่า
 • เมนูพิเศษ! ชาบู สไตล์ไต้หวัน , ปลาประธานาธิบดี

ราคา 38,900 บาท

 • TAIWAN HUNSA 5 D 4 N 13-17 APR CI 838-CI835 460x246px

TAIWAN HUNSA 5 วัน เทศกาลสงกรานต์

 • กำหนดการเดินทาง 13-17 เมษายน 2560
 • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกกว่าเมืองไทย!!
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว/เทียบเท่า

ราคา 37,900 บาท

 • TAIWAN CHUM CHAM 5 D 4 N 13-16 APR CI 834-CI835 460x246px

TAIWAN CHUM CHAM 4 วัน 3 คืน เทศกาลสงกรานต์

 • กำหนดการเดินทาง 13-16 เมษายน 2560
 • เยือน ไทเป ไถจง หนานโถว จีหลง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี, ปูอลาสก้า,พระกระโดดกำแพง,

ราคา 33,900 บาท

 • TAIWANFEB-MAR แซ่บ แซ่บ 4 วัน 3 คืน บิน TIGERAIR  FEB - MAR 17 460x246px

TAIWAN แซ่บ แซ่บ 4 วัน เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม

 • กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-วัดจงไถซานซื่อ
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 • ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

เริ่มต้น 15,888 บาท

 • โปรแกรม TAIWAN DELUXE 4 วัน 3 คืน ต.ค 59 - มี.ค. 60 บิน CI 834 - CI 835  460x246px

TAIWAN DELUXE 4 วัน ต.ค.59-มี.ค.60

 • กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560
 • อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกกว่าเมืองไทย!!
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว
 • อาหารพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สเต๊ก+สลัดบาร์,เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น 20,888 บาท

 • โปรแกรม TAIWAN อาลีซัน  4 วัน 3 คืน ช่วง ธ.ค. 59 - เม.ย. 6 460x246px

TAIWAN ALISHAN 4 วัน ธ.ค.59-เม.ย.60

 • กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2559 - เมษายน 2560
 • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
 • อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว
 • อาหารพิเศษ..สเต๊ก+สลัดบาร์ ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

เริ่มต้น 23,900 บาท

ทัวร์เกาหลี
 • SUWON SEOUL_TK FEB'17 460x246px

KOREA DELIGHT 5 วัน เดือน กุมภาพันธ์

 • กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ 2560
 • สนุกสนานกับการเล่นสกี และชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่
 • ตามรอยซีรี่ย์ดัง ที่ เกาะนามิ – N SEOUL TOWER
 • ล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World) เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้
 •  Cosmetic Center เลือกซื้อเวชสำอางค์ชื่อดังได้ในราคาท้องถิ่น
 • เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้  (ฮันบก)

เริ่มต้น 16,900 บาท

 • PDHP2_HJ 460x246px

KOREA SKI RESORT 5 วัน เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560

 • กำหนดการเดินทาง เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
 • เล่นสกีสุดมันส์  + พักสกีรีสอร์ท
 • ตามรอยซีรี่ย์ดัง ที่ เกาะนามิ – N SEOUL TOWER
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  - ช็อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน - TRICK EYE & ICE MUSEUM - พระราชวังชางด็อกกุง
 • พิเศษ บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่าง + ทำกิมจิ + ชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) + โชว์ DRUM CAT

เริ่มต้น 18,900 บาท

 • 11 Super SKI  (Jin Air+Jeju Air)  DEC-FEB 17 Ski Seoul Seoul 460x246px

SUPER SKI KOREA 5 วัน เดือน ธ.ค.59-ก.พ.60

 • กำหนดการเดินทาง เดือน ธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
 • เล่นสกีสุดมันส์ ที่ OAK VALLEY SKI RESORT
 • สวนสนุก EVERLAND + สอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก
 • เดินช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดดัง ฮงแด เมียงดง + เครื่องสำอาง COSMETIC CENTER
 • Hello Kitty เอาใจคนรักแมวเหมียวสีชมพู และ คนที่ชอบถ่ายรูป

เริ่มต้น 17,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น
 • Sakura Japan 2017_5D3N_TG170331 460x246px

JAPAN SAKURA SAKURA 5 วัน เทศกาลชม “ดอกซากุระ”

 • กำหนดการเดินทาง 29 มี.ค. – 2 เม.ย. // 30 มี.ค. – 3 เม.ย. // 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 2560
 • ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลชม “ดอกซากุระ” ที่เบ่งบานเป็นสีชมพูสดใสทั่วเกาะญี่ปุ่น
 • สัมผัสความสวยงามของ ท้องทะเลสาบอาชิ พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดแฟนซี”
 • อิ่มอร่อยไม่อั้นกับเมนูบุฟเฟต์ชื่อดังสูตรต้นตำหรับชาวญี่ปุ่น
 • แช่น้ำแร่ร้อน ONSEN ตามแบบฉบับสปาญี่ปุ่นแท้เพื่อสุขภาพ และผ่อนคลายความเมื่อยล้า
 • พิเศษสุดให้ท่าน “ช้อป ชิม ชิลล์” ในโตเกียวอย่างเต็มอิ่ม พักกรุงโตเกียว 2 คืนเต็ม
 • บริการ FREE WIFI ON BUS เที่ยวไม่เหงา Up, Chat, Share ตลอดเส้นทาง

ราคา 48,888 บาท