กรกฏาคม

 • (JUL-OCT)โปรแกรมภูฏาน 5 วัน_B3 460x246px

ภูฏาน ปูนาคา วัดทักซัง 5 วัน

 • รหัสทัวร์ PBH18085D-B3
 • กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
 • ชม ปูนาคาซอง ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา"
 • ชม วัดทักชัง วัดที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธามากที่สุด
 • ชมโชว์สุดประทับใจ โชว์ระบำภูฏาน
 • พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว

เริ่มต้น 53,995 บาท

 • (27 JUL - 1 AUG)โปรแกรมฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน_CZ เข้า 460x246px

ฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 6 วัน (กรกฏาคม)

 • กำหนดการเดินทาง 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561
 • ชมความงามของ "เมืองโบราณเฟิ่งหวง"
 • เดินชมวิวไฮไลท์ "สะพานแก้ว" สุดหวาดเสียว
 • อิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินฉางซาหวงซิงลู่
 • พักโรงแรม 5 ดาว

ราคา 36,900 บาท

 • กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน 460x246px

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 5 วัน

 • รหัสทัวร์ KWL18085D-CZ
 • กำหนดการเดินทาง กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
 • ชมความงามของ นาขั้นบันไดหลงจี๋
 • ล่องเรือแพ ชมแม่น้ำหลีเจียง
 • ชมโชว์ MIRAGE GUILIN (ที่นั่ง VIP) บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

เริ่มต้น 29,900 บาท