กุ้ยหลิน

  • (พ.ค.-ก.ค.)กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน 460x246px

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 5 วัน

  • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - กรกฏาคม 2561
  • ชมความงามของ นาขั้นบันไดหลงจี๋
  • ล่องเรือแพ ชมแม่น้ำหลีเจียง
  • ชมโชว์ MIRAGE GUILIN (ที่นั่ง VIP) บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE
  • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

ราคา 32,900 บาท