กุ้ยหลิน

  • กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน 460x246px

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 5 วัน

  • รหัสทัวร์ KWL18085D-CZ
  • กำหนดการเดินทาง กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
  • ชมความงามของ นาขั้นบันไดหลงจี๋
  • ล่องเรือแพ ชมแม่น้ำหลีเจียง
  • ชมโชว์ MIRAGE GUILIN (ที่นั่ง VIP) บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE
  • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

เริ่มต้น 29,900 บาท