• ชมความงามของ แผ่นดินสีแดงแห่งเมืองตงชวน
  • นั่งกระเช้า ชม ภูเขาเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง
  • ชมทิวทัศน์ ฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งมองโกเลียใต้
  • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า
  • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

 

กำหนดการเดินทาง

24 – 28 พฤษภาคม 2561 (8 ที่สุดท้าย!!)
14 – 18 มิถุนายน 2561

 ราคา  35,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

07.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ แพนด้า ฮอลิเดย์ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

10.55 น.
ออกเดินทางโดยสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 612

14.05 น.
ถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย สนามบินแห่งใหม่ของ เมืองคุนหมิง มูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์ (23,000 ล้านหยวน) สร้างขึ้นในอาณาบริเวณราว 33 ตารางกิโลเมตร และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,100 เมตร สนามบินใหญ่แห่งนี้ถูกออกแบบมาให้รับผู้โดยสารได้ 68 ล้านคนต่อปี ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศใหญ่โตเป็นอันดับ 4 ของประเทศจีน รองจากนครปักกิ่ง กว่างโจวและเซี่ยงไฮ้ เป็นประตูใหญ่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เมืองคุนหมิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติดทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี คุนหมิงได้ชื่อว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านดินทางสู่ เมืองฮุ่ยเจ๋อ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ภูมิประเทศมีทั้งที่เป็นภูเขาสูง สลับกับพื้นราบ เมืองนี้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมการค้ามายาวนาน

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พัก JU BAO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหญ้า ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซับซ้อน และเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีเขียว มีลำธารเล็กๆ ไหลผ่าน มี กระโจมมองโกล ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ท่านจะได้พบฝูงสัตว์ของชาวบ้าน อาทิเช่น แกะ แพะ และจามรี กระจายหากินอยู่ทั่วทุ่งหญ้า สนุกสนานกับการถ่ายรูป วิวสวยๆของทุ่งหญ้าและขุนเขา

บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคุนหมิง ด้วยที่ตั้งอยู่ ในระดับความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล อากาศเย็นสบาย ผืนดิน แห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็กที่มีอยู่มาก ทำให้ดินแถบตง ชวนเป็นสีแดงอมน้ำตาล จึงเป็นที่มาของ ผืนดินสีแดงตงชวน (DONGCHUAN RED LAND) ดินแดนบริสุทธ์แห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักถ่าย ภาพชาวจีน ถึงทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย จุดชมวิวที่มีอยู่กระจัดกระจายมากมาย ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสัน ตัดกันกับผืน ดินเปล่าสีแดงบนแปลงไร่นาเกษตรกร ท้องฟ้ากว้างสดใส และเมฆขาวกระจายอยู่ทั่ว ไป ดุจภาพวาดที่จิตรกรบรรจงแต่งแต้มสีสันลงบนผืนผ้าใบ นำท่านไปชมทิวทัศน์อันงดงาม ผืนดินสีแดงตงชวน เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับ ดอกไม้หลากสีสันในท้องทุ่งไร่นาเกษตรกร ที่เพาะปลูกพืชไร่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู เมื่อมองไกลๆ หุบเขาและไร่นาจะเต็มไปด้วยสีสันต่างๆนานาของดอกไม้บานครอบคลุม ตั้งแต่ยอดเขาไล่เลียงลงมาเป็นชั้นๆ โอนเอนล้อลมเล่นเป็นระลอกคลื่นสวยงามเหนือคำ บรรยาย สีสัน และฉากหลังเปลี่ยนแปลงไปตามสายลม แสงแดด เมฆหมอก และพืช พันธุ์ในแต่ละฤดูกาลเช่น สีเหลืองของดอกน้ำมัน เหลืองทองของข้าวบาร์เล่ย์ และเป็น จุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน โดยเฉพาะกลางเดือน พ.ค. – มิ.ย. และ ก.ย. – ธ.ค. เป็นช่วงเวลาที่ถ่ายภาพสวยที่สุด

อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงามของธรรมชาติ ณ จุดชมวิว 109, 110, ฮัวโกว หุบเขาแห่งสีสัน (COLOURFULL VALLEY), สวนสวยจินเซียว (JINXIU GARDEN), เนินฉีไค (QICAI SLOPE), เขตนาขั้นบันไดพระจันทร์, และ เหล่าสือโกว (LEXIAGUA) เป็นจุดชมวิวยามพระ อาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดของตงชวน เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวขอบบนของหุบเขา มีหมู่บ้านอยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยไร่นา ขณะเดียวกันพื้นที่ไร่นาก็มีลักษณะเป็นคลื่น และเป็นชั้น ๆ ดินสีแดงจัด ทำให้ทัศนียภาพเบื้องหน้าทั่วบริเวณเป็นสีแดง

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พัก TIANMEI HOTEL โรงแรมดีที่สุดในอุทยาน

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เจี้ยวจื่อซาน (JiaoZi Mountain) หรือ ภูเขาเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555 นี้เอง ซึ่งน้อยคนนักจะรู้จักและได้ไปเยือน

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ยอดเจี้ยวจื่อซาน ที่ระดับความสูงกว่า 3,800 เมตร นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ เจี้ยวจื่อซาน

(เดือนมีนาคม-กรกฏาคม ชมดอกกูหลาบพันปีและดอกไม้ป่า เดือนสิงหาคม-ตุลาคม ชมน้ำตกและใบไม้เปลี่ยนสี เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ชมหิมะบนยอดเขา)

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พัก SOFITEL  HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง ชื่นชมกับทิวทัศน์ข้างทางที่สวยงาม

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม สวนน้ำตก ซึ่งเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชียเลยก็ว่าได้

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินคุนหมิง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อ เลือกชมสินค้ามากมาย จากร้านค้าทันสมัยตามแบบที่ท่านต้องการ
พัก SOFITEL  HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่ งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง”  มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง

นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจาก ประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย แห่งนครคุนหมิง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 613

16.35 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง วันที่     24-28 พฤษภาคม  2561 / 14-18 มิถุนายน 2561

ราคาท่านละ   35,900   บาท

พักเดียวจ่ายเพิ่ม   5,000  บาท 

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ , ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE : 086 3353318

คุณนุ๊ก : 081 6254080

คุณนัท: 086 3171624

Call Center : 02-496-1299     Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “คุนหมิง-ตงชวน-เจี้ยวจื่อซาน-ฮุ่ยเจ๋อ-5-วัน-4-2.pdf” -ตงชวน-เจี้ยวจื่อซาน-ฮุ่ยเจ๋อ-5-วัน-4-2.pdf – Downloaded 642 times – 933 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ