• เดินทางกับมัคคุเทศก์มืออาชีพ ชำนาญเส้นทางบริการท่านด้วยคุณภาพตลอดเส้นทาง
  • เสิร์ฟเมนูพิเศษ พื้นเมือง// อาหารหลากหลาย
  • บริการ FREE WIFI ตลอดการเดินทาง
  • เดินทางโดยสายการบินไทย
  • พักโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง

กำหนดการเดินทาง

18-23 // 20-25 ตุลาคม 2560

 ราคา  40,900  บาท 

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

  • วันแรก             กรุงเทพฯ – เมืองคุนหมิง – เมืองต้าลี่
  • วันที่สอง          เมืองต้าลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าลี่ – โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง –ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองจงเตี้ยน
  • วันที่สาม         เมืองจงเตี้ยน  – วัดลามะซงจ้านหลิง – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(นั่งกระเช้า) – สระมังกรดำ – ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง
  • วันที่สี่              ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – โชว์จางอวี้โหมว –อุทยานน้ำหยก – เมืองฉู่สง
  • วันที่ห้า            เมืองฉู่สง –เมืองคุนหมิง – อิสระช็อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้
  • วันที่หก           วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ

 

 กำหนดการวันที่          18-23 // 20-25 ตุลาคม 2560

ผู้ใหญ่ ท่านละ                40,900    บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                    7,500     บาท

โรงแรมที่พัก       5 ดาว

 รายการทัวร์นี้    ไม่รวมทิป // ไม่แจกของ  (มีเข้าร้านรัฐบาลจีน )

 อาหารพิเศษ       ปลาแซลม่อน , สุกี้ไก่ดำ ,อาหารกว้างตุ้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณบี           โทร. 086 3353318        Line ID: 0852346040

คุณกุ้ง         โทร. 086 3171624        Line ID: @pandaholiday

คุณริน         โทร. 082 9646699        Line ID: 0829646699 

โทร : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-6-วัน-TG.pdf” -ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-6-วัน-TG.pdf – Downloaded 467 times – 1 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ