คุนหมิง

 • SC คุนหมิง คานาสือ 8วัน(มิย.-กย.) 460x246px

(ลดราคา) คุนหมิง คานาสือ 8 วัน กันยายน

 • กำหนดการเดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2560
 • เส้นทางธรรมชาติที่สวยงามดั่งภาพวาด ชมทิวทัศน์ ทุ่งหญ้า ภูเขา ทะเลสาบ ช่วงที่สวยที่สุด
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ ระดับดีที่สุด
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง / นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่สะดวกสบาย
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน


ลดเหลือ 49,500 บาท!

 • คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน TG 460x246px

คุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 18-23 // 20-25 ตุลาคม 2560
 • เดินทางกับมัคคุเทศก์มืออาชีพ ชำนาญเส้นทางบริการท่านด้วยคุณภาพตลอดเส้นทาง
 • เสิร์ฟเมนูพิเศษ พื้นเมือง// อาหารหลากหลาย
 • บริการ FREE WIFI ตลอดการเดินทาง
 • เดินทางโดยสายการบินไทย
 • พักโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง


ราคา 40,900 บาท

 • คุนหมิง ทิเบต 6 วัน สงกรานต์ 13-18เมย.60 460x246px

คุนหมิง ทิเบต 6 วัน หลังคาโลก สวรรค์สุดท้าย ดินแดนอารยธรรม

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง

เริ่มต้น 63,000 บาท

 • คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิวเซียง 4 วัน(TG) 460x246px

คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเชียง 4 วัน

 • กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2560
 • สัมผัสอากาศแสนบริสุทธิ์ ของมณฑลยูนนาน
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์มืออาชีพ ชำนาญเส้นทาง
 • เมนูพิเศษ พื้นเมือง //อาหารหลากหลาย
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว

เริ่มต้น 22,900 บาท

 • คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน TG 460x246px

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน

 • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
 • เดินทางกับมัคคุเทศก์มืออาชีพ ชำนาญเส้นทาง
 • เสิร์ฟเมนูพิเศษ พื้นเมือง// อาหารหลากหลาย
 • บริการ FREE WIFI
 • เดินทางโดยสายการบินไทย
 • พักโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง

ราคา 37,900 บาท

 • คุนหมิง ตงชวน เนินเขาเจ็ดสี 4 วัน TG 460x246px

คุนหมิง ตงชวน เนินเขาเจ็ดสี 4 วัน เดือน พฤษภาคม

 • กำหนดการเดินทาง 12-15 // 19-22 // 26-29 พฤษภาคม 2560
 • HILIGHT!! ...ชมความสวยงามของมณฑลยูนนาน...สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์
 • สู่ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์  “แผ่นดินสีแดงแห่งเมืองตงชวน”
 • เดินทางโดยสายการบินไทย  (TG)/พร้อมเมนูอาหารพื้นเมือง

ราคา 23,900 บาท