คุนหมิง

 • คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน 460x246px

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน (4 ดาว) (กรกฎาคม- ธันวาคม)

 • กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
 • พักโรงแรม 4 ดาว ตลอดเส้นทาง
 • เดินทางโดยการบินไทย สะดวกสบาย
 • นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง

เริ่มต้น 26,800 บาท

 • คานาสือ 8 วัน 460x246px

คุนหมิง อูรูมูฉี คานาสือ 8 วัน (กันยายน)

 • กำหนดการเดินทาง กันยายน 2561
 • สัมผัสเส้นทางธรรมชาติในช่วงที่สวยที่สุด
 • ดินแดนสวรรค์ของช่างภาพ สวยงามทุกไฮไลท์
 • พักอุทยาน 1 คืน ไม่เสียเวลาต่อคิว
 • ตลอดเส้นทางโรงแรมที่ดีที่สุด

ราคา 52,900 บาท

 • คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน 460x246px

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน (กรกฎาคม- ธันวาคม)

 • กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
 • พักโรงแรม 5 ดาว Inter ตลอดเส้นทาง
 • เดินทางโดยการบินไทย สะดวกสบาย
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
 • นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง

เริ่มต้น 38,800 บาท