คุนหมิง

 • (พ.ค. - มิ.ย.) โปรแกรมคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 6วัน 460x246px

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน (พฤษภาคม – มิถุนายน)

 • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 2561
 • ชมความงามของเมืองโบราณที่สวยตระการตา
 • ชมโชว์สุดยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG
 • นั่งกระเช้า ชมวิวจุดสูงสุดของ ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • แลนด์มารค์ใหม่ของคุนหมิง Kunming Waterfall Park

ราคา 19,900 บาท

 • คุนหมิง ตงชวน เจี้ยวจื่อซาน ฮุ่ยเจ๋อ 5 วัน 4 460x246px

คุนหมิง ตงชวน เจี้ยวจื่อซาน ฮุ่ยเจ๋อ 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
 • ชมความงามของ แผ่นดินสีแดงแห่งเมืองตงชวน
 • นั่งกระเช้า ชม ภูเขาเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง
 • ชมทิวทัศน์ ฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งมองโกเลียใต้
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)

ราคา 35,900 บาท