จางเจียเจี้ย

 • (27 JUL - 1 AUG)โปรแกรมฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน_CZ เข้า 460x246px

ฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 6 วัน (กรกฏาคม)

 • กำหนดการเดินทาง 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561
 • ชมความงามของ "เมืองโบราณเฟิ่งหวง"
 • เดินชมวิวไฮไลท์ "สะพานแก้ว" สุดหวาดเสียว
 • อิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินฉางซาหวงซิงลู่
 • พักโรงแรม 5 ดาว

ราคา 36,900 บาท

 • ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง สะพานกระจก 5D4N 460x246px

ฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 5 วัน (สิงหาคม- ธันวาคม)

 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
 • ชมความงามของ "เมืองโบราณเฟิ่งหวง"
 • เดินชมวิวไฮไลท์ "สะพานแก้ว" ไม่ต้องต่อคิว
 • ชมโชว์สุดอลังการ โชว์จิ้งจอกขาว
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 36,000 บาท

 • (พ.ค. - มิ.ย.) โปรแกรมฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน WE_ล 460x246px

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน (สิงหาคม – ธันวาคม)

 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
 • เดินชมวิว สะพานแก้ว VIP ไม่ต้องต่อคิวขึ้น!!!
 • รถโดยสาร VIP คันใหญ่ ใหม่ สะดวกสบาย
 • พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 39,900 บาท