จางเจียเจี้ย

  • ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง สะพานกระจก 6 วัน (WE)new 460x246px

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน (มกราคม-เมษายน)

  • กำหนดการเดินทาง มกราคม - เมษายน 2561
  • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง !!พร้อมเที่ยวสถานที่ใหม่ สะพานแก้ว!!
  • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ ชมโชว์สุดพิเศษ โชว์ เหม่ยลี่เซียงซี
  • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว
  • บินตรงฉางซา ไม่เสียเวลาเที่ยว!!!

เริ่มต้น 38,900 บาท