จางเจียเจี้ย

  • (พ.ค. - มิ.ย.) โปรแกรมฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน WE_ล 460x246px

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน (พฤษภาคม-มิถุนายน)

  • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
  • ชมความงาามของ “เมืองโบราณเฟิ่งหวง”
  • เดินชมวิวไฮไลท์ “สะพานแก้ว” สุดหวาดเสียว
  • อิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินฉางซาหวงซิงลู่
  • พักโรงแรมหรู 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า

ราคา 37,900 บาท