จางเย่ ภูเขาสายรุ้ง

 • เฉินตู เส้นทางสายไหม จางเย่ 8 วันTG อ.วิโรจน์ 460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 8 วัน อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์

 • กำหนดการเดินทาง 10-17 มีนาคม 2561
 • นำคณะเดินทางโดย อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์
 • สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามชมวิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง และ ชมภูเขาสายรุ้ง เมืองจางเย่ (ซานเสียตี้เม่า)
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว

ราคา 69,900 บาท

 • SC8886 คุนหมิง เส้นทางสายไหม 8 วัน  460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 8 วัน SC (มกราคม-เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง มกราคม - เมษายน 2561
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ ถ้ำพระมอเกาคู 
 • ชมความงาม ภูเขาสายรุ้ง จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ ระดับดีที่สุด
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

เริ่มต้น 61,900 บาท

 • (ธค)เฉินตู เส้นทางสายไหม จางเย่ 8 วันTG 460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 8 วัน TG (เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง 13 - 20 เมษายน 2561
 • สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามชมวิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง และ ชมภูเขาสายรุ้ง เมืองจางเย่ (ซานเสียตี้เม่า)
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว

ราคา 69,900 บาท