• ชมมรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกวเที่ยวครบทุกจุด “โดยรถเหมาส่วนตัวในอุทยานจิ่วไจ้โกว”
 • เส้นทางจิ่วไจ้โกวเป็นเส้นทางพิเศษทางบริษัทฯใช้คนขับรถและไกด์ท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ
 • คณะเดินทางไม่เกิน 20 ท่าน
 • รวมทิปพนักงานยกกระเป๋าขึ้น – ลง ทุกโรงแรม
 • นั่งกระเช้าขึ้นหวงหลง พิเศษพัก โรงแรม 5 ดาวใหม่ ในหวงหลง
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว INTERCONTINENTAL HOTEL

 

กำหนดการเดินทาง

19-24 / 20-25 / 21-26 / 23-28

ตุลาคม 2560

 ราคา  53,000  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

 • วันแรก             กรุงเทพฯ – เฉินตู –  ถนนคนเดินชุนซีลู่
 • วันที่สอง          เมืองเฉินตู – เมืองเม่าเสี้ยน – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วไจ้โกวโรงแรม 5 ดาว
 • วันที่สาม          อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว (รวมรถเหมาส่วนตัว) –ชมโชว์ระบำทิเบต (ดีที่สุด)
 • วันที่สี่               จิ่วไจ้โกว – อุทยานหวงหลงนั่งกระเช้าขึ้น – นอนหวงหลงโรงแรม 5 ดาว
 • วันที่ห้า             หวงหลง –  เฉินตู  –  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • วันที่หก            ถนนโบราณจินลี่ – กรุงเทพฯ

 

 กำหนดการวันที่          19-24/20-25/21-26/23-28  ตุลาคม 2560

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ                 53,000             บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ       12,000             บาท

รายการทัวร์นี้               พักโรงแรม 5 ดาว //ไม่รวมทิป // มีเข้าร้านรัฐบาลจีน //ไม่แจกของ

ติดต่อสอบถามได้ที่

 คุณริน             โทร. 086 3353318          Line ID: 0852346040

 คุณกบ             โทร. 082 9646699        Line ID: 0829646699 

Hotline         โทร. 082 8281119          Line ID: @pandaholiday

โทร : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “6วันเข้าร้านจีนจิ่วไจ้โกว-หวงหลง-TG.pdf” 6วันเข้าร้านจีนจิ่วไจ้โกว-หวงหลง-TG.pdf – Downloaded 98 times – 1 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ