จิ่วไจ้โกว

 • (8วันเข้าร้านจีน)จิ่วไจ้โกว หวงหลง เล่อซาน 460x246px

จิ่วไจ้โกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 17-24 // 22-29 // 23-30 ตุลาคม 2560 2560
 • ชมมรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกวเที่ยวครบทุกจุด "โดยรถเหมาส่วนตัวในอุทยานจิ่วไจ้โกว"
 • นั่งกระเช้าขึ้นหวงหลง พิเศษพัก โรงแรม 5 ดาวใหม่ ในหวงหลง
 • พักโรงแรม 5 ดาว INTERCONTINENTAL HOTEL
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน!!

เริ่มต้น 59,000 บาท

 • (7DAYเข้าร้านจีน)จิี่วไจ้โกว หวงหลง ง้อไบ๊ TG 460x246px

จิ่วไจ้โกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 7 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 21-27 ตุลาคม 2560
 • ชมมรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกวเที่ยวครบทุกจุด โดยรถเหมาส่วนตัวในอุทยาน
 • ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน
 • โรงแรมที่พัก ระดับ  5 ดาว  INTERCONTINENTAL HOTEL
 • ชมโชว์สุดพิเศษ!! การแสดง โชว์ทิเบต  และโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ราคา 56,000 บาท

 • (6วันไม่เข้าร้านจีน)จิ่วไจ้โกว หวงหลง TG 460x246px

(ไม่เข้าร้าน) จิ่วไจ้โกว หวงหลง มรดกโลกธรรมชาติ 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 19-24/20-25/21-26/23-28 ตุลาคม 2560
 • เที่ยวครบทุกจุด "โดยรถเหมาส่วนตัว" ในจิ่วไจ้โกว
 • เดินทางกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว INTERCONTINENTAL HOTEL
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 58,000 บาท

 • (6วันเข้าร้านจีน)จิ่วไจ้โกว หวงหลง TG 460x246px

จิ่วไจ้โกว หวงหลง มรดกโลกธรรมชาติ 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 19-24/20-25/21-26/23-28 ตุลาคม 2560
 • เที่ยวครบทุกจุด "โดยรถเหมาส่วนตัว" ในจิ่วไจ้โกว
 • เดินทางกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว INTERCONTINENTAL HOTEL

ราคา 53,000 บาท

 • (8วัน)จิ่วไจ้โกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ TG 460x246px

จิ่วไจ้โกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • ชมมรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกวเที่ยวครบทุกจุด "โดยรถเหมาส่วนตัวในอุทยานจิ่วไจ้โกว"
 • เดินทางกับมัคคุเทศก์มืออาชีพ ชำนาญเส้นทาง
 • พักโรงแรม 5 ดาว INTERCONTINENTAL HOTEL  จิ่วไจ้โกว

เริ่มต้น 53,000 บาท

 • (6วัน5ดาว)จิ่วไจ้โกว หวงหลง TG 460x246px

จิ่วไจ้โกว หวงหลง 6 วัน

 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม-กันยายน 2560
 • ชมมรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกวเที่ยวครบทุกจุด ด้วยรถเหมาส่วนตัว
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว (INTERCONTINENTAL HOTEL)

เริ่มต้น 42,000 บาท

 • (4-5ดาว) จิ่วไจ้โกว 5วัน TG 460x246px

จิ่วไจ้โกว มรดกโลกธรรมชาติ 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • ชมมรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกวเที่ยวครบทุกจุด ด้วยรถเหมาส่วนตัว
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว (INTERCONTINENTAL HOTEL)เริ่มต้น 37,000 บาท