จิ่วไจ้โกว

  • (พ.ค. - มิ.ย.) โปรแกรมจิ่วจายโกว หวงหลง 6 วัน TG_ลง 460x246px

จิ่วไจ้โกว หวงหลง 6 วัน (พฤษภาคม – มิถุนายน)

  • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
  • ชมความงามที่ฟื้นกลับมาอีกครั้ง อุทยาน "จิ่วไจ้โกว"
  • นั่งกระเช้าขึ้น เดินชมวิวอุทยาน "หวงหลง"
  • ช้อปปิ้งอิสระ ถนนคนเดิน ชุนซีลู่
  • พักโรงแรมหรู 4-5 ดาว INTERCONTINENTAL HOTEL

ราคา 45,900 บาท