ฉงชิ่ง อวู่หลง

 • (JUN-DEC)โปรแกรมเฉินตู ง๊อไบ้ ฉงชิ่ง อู่หลง 6 วัน_T 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่หลง 6 วัน (สิงหาคม- ธันวาคม)

 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
 • สัมผัสความอลังการ 4 มรดกโลก ตลอดเส้นทาง
 • เดินทางโดยสายการบินไทย สะดวกสบาย
 • พักโรงแรม 5 ดาวและดีที่สุด
 • นั่งรถไฟด่วนความเร็วสูง สะดวก รวดเร็ว

เริ่มต้น 36,900 บาท

 • ฉงชิ่ง อู่หลง 5 วัน 460x246px

ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 5 วัน (กรกฎาคม- ตุลาคม)

 • กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม- ตุลาคม 2561
 • พิเศษ! อัพเกรดที่นั่ง HOT SEAT
 • ไฟท์บินเวลาสวย บินเช้า กลับดึก
 • พักโรงแรม 5 ดาว และดีที่สุด
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 34,900 บาท