ฉงชิ่ง อวู่หลง

 • (วันพ่อ,ปีใหม่)ฉงชิ่ง 5วัน อู่หลง ต้าจู๋ 460x246px

ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 5 วัน (วันพ่อ-ปีใหม่)

 • กำหนดการเดินทาง 2-6 ธ.ค.60 // 29 ธ.ค.60-2ม.ค.61
 • มรดกโลก ชมผาหินแกะสลักซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ ต้าจู๋
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์ชำนาญทาง
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว
 • รับประทานอาหารเมนูหลากหลาย // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 29,900 บาท

 • บินตรงฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง WE 5 วัน 460x246px

บินตรง!! ฉงชิ่ง อู่หลง มรดกโลกทางวัฒนธรรม ต้าจู๋ 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • มรดกโลก ชมผาหินแกะสลักซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ ต้าจู๋
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์ชำนาญทาง
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว
 • รับประทานอาหารเมนูหลากหลาย // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 33,900 บาท