• เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง !!พร้อมเที่ยวสถานที่ใหม่ สะพานแก้ว!!
  • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ ชมโชว์สุดพิเศษ โชว์ เหม่ยลี่เซียงซี
  • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว
  • บินตรงฉางซา ไม่เสียเวลาเที่ยว!!!
  • พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ กุ้งมังกร 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 2-7 ธันวาคม 2560 (วันพ่อ)

 ราคา  39,900  บาท

วันที่ 25-30 ธันวาคม 2560 (วันคริสต์มาส)

 ราคา  39,900  บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

 ราคา  42,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

  • วันแรก            กรุงเทพฯ –เมืองฉางซา
  • วันที่สอง         เมืองฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – เสิ่นฉงเหวิน – สะพานรุ้ง – ล่องเรือ
  • วันที่สาม         เมืองเฟิ่งหวง –เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) –ทางเดินกระจกริมหน้าผา – จิตรกรรมภาพวาดทราย                                                 โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
  • วันที่สี่              ขึ้นเขาเทียนจื่อซานด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – ภาพเขียน 10 ลี้ – ลำธารจินเปียนซี
  • วันที่ห้า            ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) – สะพานแก้ว (Zhangjiajie Grand Canyon)                                                                                                                                     *หมายเหตุ หากหน้าผาลอยฟ้าไม่เปิดจะนำท่านเที่ยว..แกรนด์แคนย่อนแทนครับ
  • วันที่หก            เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองฉางซา (เมนูพิเศษ กุ้งมังกร)  – ถนนคนเดิน– กรุงเทพฯ

 

 กำหนดการวันที่           2-7 ธันวาคม 2560

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ                 39,900             บาท

พักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ         5,500            บาท

 

กำหนดการวันที่           25-30 ธันวาคม 2560

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ                 39,900             บาท 

พักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ         5,500            บาท

 

กำหนดการวันที่           30 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ                 42,900             บาท 

พักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ         5,500            บาท

 *พักโรงแรม 5 ดาว //ไม่รวมทิป // มีเข้าร้านรัฐบาลจีน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณอีฟ           โทร. 086 3353318        Line ID: 0863353319

คุณกุ้ง            โทร. 086 3171624        Line ID: @pandaholiday

คุณป่าน         โทร. 081 6254080        Line ID: 0816254080

โทร : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “ธคฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง-สะพานกระจก-6-1.pdf” -จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง-สะพานกระจก-6-1.pdf – Downloaded 95 times – 738 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ