ทัวร์จีน

 • เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน 5 วัน(E3) 460x246px

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผูโถวซาน 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง กันยายน-ตุลาคม 2560
 • ตามรอยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
 • ชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้โฉมใหม่
 • ชมความสวยงามของทะเลสาบซีหู
 • สักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิม เกาะผูโถวซาน
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 5 ดาวเพียง 22,800 บาท

 • เฉินตู คังติง หยาติง 9 วัน 460x246px

เฉินตู คังติง หยาติง เขื่อนตูเจียงเยี่ยน 9 วัน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 11-29 ตุลาคม 2560
 • ชมความสวยงามของเมืองที่สูงระดับสองของโลก
 • เมืองซินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของช่างภาพ
 • ชมอุทยานหย่าติง เที่ยวชมภูเขาหิมะ 3 พระโพธิ์สัตว์
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
 • เดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN
 • สะดวกสบาย บินภายใน 1 เที่ยว!!

ราคา 61,000 บาท

 • เฉินตู คังติง หยาติง 8 วัน TG 460x246px

(บินภายใน)เฉินตู คันติ้ง หย่าติง 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 17-24 ตุลาคม 2560
 • ชมความสวยงามของเมืองที่สูงระดับสองของโลก
 • เมืองซินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของช่างภาพ
 • ชมอุทยานหย่าติง เที่ยวชมภูเขาหิมะ 3 พระโพธิ์สัตว์ ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
 • เดินทางโดยสายการบินไทย

ราคา 68,000 บาท

 • เซี่ยงไฮ้ หังโจว หวงซาน 5 วัน 460x246px

เซี่ยงไฮ้ หังโจว หวงซาน 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 7-11/14-18/21-15 กันยายน 60
 • ตามรอยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
 • ชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้โฉมใหม่
 • ชมความสวยงามของทะเลสาบซีหู
 • เยือนหุบเขาในม่านหมอก
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 5 ดาวเพียง 25,800 บาท

 • (วันพ่อ,ปีใหม่)ฉงชิ่ง 5วัน อู่หลง ต้าจู๋ 460x246px

ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 5 วัน (วันพ่อ-ปีใหม่)

 • กำหนดการเดินทาง 2-6 ธ.ค.60 // 29 ธ.ค.60-2ม.ค.61
 • มรดกโลก ชมผาหินแกะสลักซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ ต้าจู๋
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์ชำนาญทาง
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว
 • รับประทานอาหารเมนูหลากหลาย // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 29,900 บาท

 • ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง สะพานกระจก 6 วัน 460x246px

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน (วันพ่อ-คริสต์มาส)

 • กำหนดการเดินทาง 2-7 // 25-30 ธันวาคม 2560
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง !!พร้อมเที่ยวสถานที่ใหม่ สะพานแก้ว!!
 • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ชมโชว์ จิ้งจอกขาว
 • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว
 • พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ กุ้งมังกร 

เริ่มต้น 32,900 บาท

 • บินตรง เจิ้งโจว - ซีอาน 13-19 เมย.60 WE 460x246px

เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง 7 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 21-27 ตุลาคม 2560
 • ชมสุสานทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี
 • อุทยานสวรรค์ "หยุนไถซาน" สวยระดับ AAAA
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 34,900 บาท

 • เฉินตู คังติง หยาติง 8 วัน TG 460x246px

เฉินตู คันติ้ง หย่าติง 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 17-24 // 22-29 // 23-30 ตุลาคม 2560
 • ชมความสวยงามของเมืองที่สูงระดับสองของโลก
 • เมืองซินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของช่างภาพ
 • ชมอุทยานหย่าติง เที่ยวชมภูเขาหิมะ 3 พระโพธิ์สัตว์ ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
 • เดินทางโดยสายการบินไทย

ราคา 66,000 บาท

 • SC คุนหมิง คานาสือ 8วัน(มิย.-กย.) 460x246px

(ลดราคา) คุนหมิง คานาสือ 8 วัน กันยายน

 • กำหนดการเดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2560
 • เส้นทางธรรมชาติที่สวยงามดั่งภาพวาด ชมทิวทัศน์ ทุ่งหญ้า ภูเขา ทะเลสาบ ช่วงที่สวยที่สุด
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ ระดับดีที่สุด
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง / นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่สะดวกสบาย
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน


ลดเหลือ 49,500 บาท!

 • คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน TG 460x246px

คุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 18-23 // 20-25 ตุลาคม 2560
 • เดินทางกับมัคคุเทศก์มืออาชีพ ชำนาญเส้นทางบริการท่านด้วยคุณภาพตลอดเส้นทาง
 • เสิร์ฟเมนูพิเศษ พื้นเมือง// อาหารหลากหลาย
 • บริการ FREE WIFI ตลอดการเดินทาง
 • เดินทางโดยสายการบินไทย
 • พักโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง


ราคา 40,900 บาท

 • ทิเบต 8 วัน 460x246px

ทิเบต ดินแดนอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 17-24 // 22-29 // 23-30 ตุลาคม 2560
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก บนความสูงที่ 3,664 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว 
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 69,000 บาท

 • (8วันเข้าร้านจีน)จิ่วไจ้โกว หวงหลง เล่อซาน 460x246px

จิ่วไจ้โกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 17-24 // 22-29 // 23-30 ตุลาคม 2560 2560
 • ชมมรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกวเที่ยวครบทุกจุด "โดยรถเหมาส่วนตัวในอุทยานจิ่วไจ้โกว"
 • นั่งกระเช้าขึ้นหวงหลง พิเศษพัก โรงแรม 5 ดาวใหม่ ในหวงหลง
 • พักโรงแรม 5 ดาว INTERCONTINENTAL HOTEL
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน!!

เริ่มต้น 59,000 บาท

 • (7DAYเข้าร้านจีน)จิี่วไจ้โกว หวงหลง ง้อไบ๊ TG 460x246px

จิ่วไจ้โกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 7 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 21-27 ตุลาคม 2560
 • ชมมรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกวเที่ยวครบทุกจุด โดยรถเหมาส่วนตัวในอุทยาน
 • ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน
 • โรงแรมที่พัก ระดับ  5 ดาว  INTERCONTINENTAL HOTEL
 • ชมโชว์สุดพิเศษ!! การแสดง โชว์ทิเบต  และโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ราคา 56,000 บาท

 • (6วันไม่เข้าร้านจีน)จิ่วไจ้โกว หวงหลง TG 460x246px

(ไม่เข้าร้าน) จิ่วไจ้โกว หวงหลง มรดกโลกธรรมชาติ 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 19-24/20-25/21-26/23-28 ตุลาคม 2560
 • เที่ยวครบทุกจุด "โดยรถเหมาส่วนตัว" ในจิ่วไจ้โกว
 • เดินทางกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว INTERCONTINENTAL HOTEL
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 58,000 บาท

 • (6วันเข้าร้านจีน)จิ่วไจ้โกว หวงหลง TG 460x246px

จิ่วไจ้โกว หวงหลง มรดกโลกธรรมชาติ 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 19-24/20-25/21-26/23-28 ตุลาคม 2560
 • เที่ยวครบทุกจุด "โดยรถเหมาส่วนตัว" ในจิ่วไจ้โกว
 • เดินทางกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว INTERCONTINENTAL HOTEL

ราคา 53,000 บาท

 • SC08 คุนหมิง เส้นทางสายไหม 8 วัน 460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 8 วัน เดือน มิถุนายน – สิงหาคม

 • กำหนดการเดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 2560
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ โดยการนั่งรถไฟด่วนสะดวกสบายที่สุด
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ ระดับดีที่สุด
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง / นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่สะดวกสบาย
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 48,000 บาท

 • ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน 26-31 พค.(WE) 460x246px

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน เดือน กรกฎาคม

 • กำหนดการเดินทาง 21-26 กรกฎาคม 2560
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง !!พร้อมเที่ยวสถานที่ใหม่ สะพานแก้ว!!
 • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ชมโชว์ จิ้งจอกขาว
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว


ราคา 28,900 บาท

 • SHCZKWL2 กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดจิงเชอ หยางซั่ว 460x246px

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6 วัน เม.ย.-ก.ย.60

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กันยายน 2560
 • ชม นาขั้นบันไดจินเชอ ของอำเภอหลงเซิ่น
 • ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง พร้อมลิ้มรสอาหารพิเศษ!!
 • ชม โชว์ DREAM LIKE LIJIANG ,ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว

ราคา 14,888 บาท

 • SHCZKWL1 กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6D5N (CZ) ก.พ.-เม.ย. 60 460x246px

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6 วัน มี.ค.-เม.ย.60

 • กำหนดการเดินทาง มีนาคม-เมษายน 2560
 • ชม นาขั้นบันไดจินเชอ ของอำเภอหลงเซิ่น
 • ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง พร้อมลิ้มรสอาหารพิเศษ!!
 • ชม โชว์ DREAM LIKE LIJIANG ,ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว

เริ่มต้น 16,888 บาท

 • ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง สะพานกระจก 6 วัน (WE)new 460x246px

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 22-27 ตุลาคม 2560
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง !!พร้อมเที่ยวสถานที่ใหม่ สะพานแก้ว!!
 • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ชมโชว์ จิ้งจอกขาว
 • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว
 • พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ กุ้งมังกร 

เริ่มต้น 38,900 บาท

 • คุนหมิง ทิเบต 6 วัน สงกรานต์ 13-18เมย.60 460x246px

คุนหมิง ทิเบต 6 วัน หลังคาโลก สวรรค์สุดท้าย ดินแดนอารยธรรม

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง

เริ่มต้น 63,000 บาท

 • บินตรงฉงชิ่ง ล่องเรือแยงซีเกียง 5 วัน WE 460x246px

บินตรง..ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2560
 • HILIGHT!!  ทุกจุดของซานเสีย..พบกับบรรยากาศการล่องแม่น้ำที่สวยที่สุด
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 5 ดาว
 • ลองชิมเมนู  สุกี้ฉงชิ่ง อันเรื่องชื่อ
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 38,900 บาท

 • ทิเบต 8 วัน 460x246px

ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก ดินแดนอารยธรรมศักดิ์สิทธิ์ 8 วัน

 • กำหนดการเดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 2560
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก บนความสูงที่ 3,664 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว 
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน 

เริ่มต้น 67,000 บาท

 • ทิเบต 6 วัน 460x246px

ทิเบต หลังคาโลก ดินแดนอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 6 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง


เริ่มต้น 63,000 บาท

 • เฉินตู เส้นทางสายไหม จางเย่ 8 วันTG 460x246px

เฉินตู เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ตามรอยพระถังซัมจั๋ง 8 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • ชมวิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง และ ชมภูเขาสายรุ้ง เมืองจางเย่
 • พักโรงแรม 5 ดาว และดีที่สุด
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง // นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่ใหญ่สะดวกสบาย

ราคา 69,000 บาท

 • เฉินตู ต้ากู่ปิงชวน เขื่อนตูเจียงเยี่ยน 5 วัน TG 460x246px

เฉินตู ต้ากู่ปิงชวน เขื่อนตูเจียงเยี่ยน 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง
 • มรดกโลกเขื่อนดินตูเจียงเยี่ยน  เขื่อนดินแห่งแรกของโลก
 • นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ
 • เดินทางโดยสายการบินไทย
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาวและ 5 ดาว


ราคา 33,900 บาท

 • บินตรงฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง WE 5 วัน 460x246px

บินตรง!! ฉงชิ่ง อู่หลง มรดกโลกทางวัฒนธรรม ต้าจู๋ 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • มรดกโลก ชมผาหินแกะสลักซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ ต้าจู๋
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์ชำนาญทาง
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว
 • รับประทานอาหารเมนูหลากหลาย // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 33,900 บาท

 • เฉินตู ซีหนิง จางเย่ เขาหลากสี 8 วัน (TG) 460x246px

เฉินตู ซีหนิง ภูเขาสายรุ้ง 8 วัน

 • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 2560
 • เดินทางสะดวกสบาย โดยสายการบินไทย(TG)
 •  ล่องเรือชม "แม่น้ำหวงเหอ" หรือ แม่น้ำเหลือง
 • พักโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว
 • ชมเทือกเขาหลากสี (ซานเสียตี้เมา) ไฮไลท์ของเส้นทาง

ราคา 56,000 บาท

 • เฉินตู ง้อไบ๊ หวงหลงซี 5 วัน TG 460x246px

เฉินตู ง๊อไบ้ หวงหลงซี 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง
 • สู่สถานที่ไฮไลท์ของเมืองเสฉวน พร้อมเสิร์ฟด้วยอาหารเมนูพิเศษ
 • ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว และ 5 ดาว

ราคา 34,900 บาท

 • เฉินตู ง้อไบ๊ ธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวน 6 วัน TG 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ ต้ากู๋ปิงชวน 6 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง
 • สู่สถานที่ไฮไลท์ของเมืองเสฉวน พร้อมเสิร์ฟด้วยอาหารเมนูพิเศษ
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว และ 5 ดาว

เริ่มต้น 36,900 บาท

 • ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง สะพานกระจก 6 วัน (WE)new 460x246px

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง หุบเขาอวตาร 6 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง !!พร้อมเที่ยวสถานที่ใหม่ หน้าผาลอยฟ้า!!
 • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ชมโชว์ จิ้งจอกขาว
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว
 • พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ กุ้งมังกร 

เริ่มต้น 28,900 บาท

 • คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิวเซียง 4 วัน(TG) 460x246px

คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเชียง 4 วัน

 • กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2560
 • สัมผัสอากาศแสนบริสุทธิ์ ของมณฑลยูนนาน
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์มืออาชีพ ชำนาญเส้นทาง
 • เมนูพิเศษ พื้นเมือง //อาหารหลากหลาย
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว

เริ่มต้น 22,900 บาท

 • คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน TG 460x246px

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน

 • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
 • เดินทางกับมัคคุเทศก์มืออาชีพ ชำนาญเส้นทาง
 • เสิร์ฟเมนูพิเศษ พื้นเมือง// อาหารหลากหลาย
 • บริการ FREE WIFI
 • เดินทางโดยสายการบินไทย
 • พักโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง

ราคา 37,900 บาท

 • (8วัน)จิ่วไจ้โกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ TG 460x246px

จิ่วไจ้โกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • ชมมรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกวเที่ยวครบทุกจุด "โดยรถเหมาส่วนตัวในอุทยานจิ่วไจ้โกว"
 • เดินทางกับมัคคุเทศก์มืออาชีพ ชำนาญเส้นทาง
 • พักโรงแรม 5 ดาว INTERCONTINENTAL HOTEL  จิ่วไจ้โกว

เริ่มต้น 53,000 บาท

 • เฉินตู ง้อไบ๊ 4 วัน TG(ไม่เข้าร้าน) 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ 4 วัน ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน

 • กำหนดการเดินทาง มีนาคม-กรกฎาคม 2560
 • เดินทาง 4 ท่าน ลดท่านละ 1,000 บาท!!
 • ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน
 • ขึ้นยอดทองคำจินติ่ง ( 1 ใน 4 พุธคีรีศักดิ์สิทธิ์ของจีน )
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน! ไม่เสียเวลาเที่ยว
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว

ราคา 29,800 บาท

 • (6วัน5ดาว)จิ่วไจ้โกว หวงหลง TG 460x246px

จิ่วไจ้โกว หวงหลง 6 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-สิงหาคม 2560
 • ชมมรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกวเที่ยวครบทุกจุด ด้วยรถเหมาส่วนตัว
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว (INTERCONTINENTAL HOTEL)

เริ่มต้น 42,000 บาท

 • (4-5ดาว) จิ่วไจ้โกว 5วัน TG 460x246px

จิ่วไจ้โกว มรดกโลกธรรมชาติ 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • ชมมรดกโลกธรรมชาติจิ่วไจ้โกวเที่ยวครบทุกจุด ด้วยรถเหมาส่วนตัว
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว (INTERCONTINENTAL HOTEL)เริ่มต้น 37,000 บาท

 • (6วัน5ดาว)ปักกิ่ง มองโกเลีย 6 วัน TG กค.60 460x246px

มองโกเลีย(ใน) 6 วัน เดือน กรกฎาคม

 • กำหนดการเดินทาง 12-17 // 20-25 ก.ค.60 // 27 ก.ค. - 1 ส.ค.60
 • สัมผัสบรรยากาศช่วงที่สวยที่สุดในหนึ่งปีมีเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้น
 • พักกระโจมสุดหรู ในแบบสไตล์มองโกล / พร้อมชมการแสดงของชนเผ่าพื้นเมือง
 • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาวราคา 53,000 บาท

 • คุนหมิง ตงชวน เนินเขาเจ็ดสี 4 วัน TG 460x246px

คุนหมิง ตงชวน เนินเขาเจ็ดสี 4 วัน เดือน พฤษภาคม

 • กำหนดการเดินทาง 12-15 // 19-22 // 26-29 พฤษภาคม 2560
 • HILIGHT!! ...ชมความสวยงามของมณฑลยูนนาน...สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์
 • สู่ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์  “แผ่นดินสีแดงแห่งเมืองตงชวน”
 • เดินทางโดยสายการบินไทย  (TG)/พร้อมเมนูอาหารพื้นเมือง

ราคา 23,900 บาท