ทัวร์ต่างประเทศ

 • (JUL)ฮ่องกง นองปิง มาเก๊านั่งรถผ่านสะพานHong Kong– 460x246px

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3 วัน (กรกฎาคม )

 • กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม 2561
 • สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 ํ
 • ชมความอลังการ เดอะเวเนเชี่ยน
 • ชมสะพานข้ามทะเลที่สวยและยาวที่สุดในโลก

ราคา 22,900 บาท

 • (JUL-DEC)โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้งถนน 460x246px

ฮ่องกง นองปิง 3 วัน (กรกฎาคม – ธันวาคม)

 • กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
 • สักการะขอพร พระใหญ่วัดโป่หลิน
 • นมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์
 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว
 • ชมโชว์ Symphony Of Lights

เริ่มต้น 18,900 บาท

 • (OCT-DEC)โปรแกรมไต้หวัน ไทเป ไทจง 5วัน4คืน TG_ลงร้า 460x246px

ไต้หวัน ไทเป เย่หลิว อาลีซัน 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2561
 • ชม สวนสนพันปี และนั่งรถไฟโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซัน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”
 • นมัสการ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ที่ วัดเหวินอู่
 • เก็บภาพความประทับใจ ที่ อุทยานเย่หลิว และน้ำตกสือเฟิน
 • ถ่ายรูปกับตึก 101 ให้ท่านสัมผัสสัญลักษณ์ของเมืองไทเป
 • สัมผัสความงดงามของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น

ราคา 36,900 บาท

 • ออสเตรีย 11 วัน 460x246px

ออสเตรีย ปราก บูดาเปสท์ เวียนนา 11 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 30 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2561
 • ชมเมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย
 • เที่ยวเมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี เมืองน้ำร้อนแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุด
 • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ มรดกโลก ในกรุงเวียนนา
 • ชมเมืองมรดกโลกแสนโรแมนติก เมืองซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค

ราคา 125,000 บาท