ทัวร์ยุโรป

  • ออสเตรีย 11 วัน 460x246px

ออสเตรีย ปราก บูดาเปสท์ เวียนนา 11 วัน

  • กำหนดการเดินทาง 30 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2561
  • ชมเมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย
  • เที่ยวเมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี เมืองน้ำร้อนแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุด
  • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ มรดกโลก ในกรุงเวียนนา
  • ชมเมืองมรดกโลกแสนโรแมนติก เมืองซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค

ราคา 125,000 บาท