ทัวร์รัสเซีย

  • ทรานสืไซบีเรีย  460x246px_2

ทรานส์ไซบีเรีย 8 วัน เดือน สิงหาคม

  • กำหนดการเดินทาง 8-15,12-19 สิงหาคม 2560
  • ช่วงที่สวยที่สุดของทรานส์ไซบีเรีย
  • ชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก ไบคาล "ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย"
  • นั่งรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียสู่เมืองเอียร์คุสก์
  • ชมจัตุรัสเลนิน

เพียง 69,000 บาท