ทัวร์รัสเซีย

  • 17.ทรานไซบีเรีย  460x246px

ทรานส์ไซบีเรีย 8 วัน เดือน ตุลาคม

  • กำหนดการเดินทาง 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2560
  • ช่วงที่สวยที่สุดของทรานส์ไซบีเรีย
  • นั่งรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียสู่เมืองโนโวซีบิร์สก์
  • ชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก ไบคาล "ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย"
  • ที่พักโรงแรม 4 ดาว

ราคา 79,000 บาท