ทัวร์รัสเซีย

 • พ.ย. ทรานส์ไซบีเรีย 460x246px

ทรานส์ไซบีเรีย รถไฟแห่งความฝัน 8 วัน เดือน พฤศจิกายน

 • กำหนดการเดินทาง 21-28 พฤศจิกายน 2560
 • ชมความสวยงามของทะเลสาบไบคาล ที่กลายเป็น "ทะเลสาบน้ำแข็ง"!!
 • นั่งรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียสู่เมืองโนโวซีบิร์สก์
 • ที่พักโรงแรม 4 ดาว

ราคา 79,000 บาท

 • 17.ทรานไซบีเรีย 460x246px

ทรานส์ไซบีเรีย 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2560
 • ช่วงที่สวยที่สุดของทรานส์ไซบีเรีย
 • นั่งรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียสู่เมืองโนโวซีบิร์สก์
 • ชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก ไบคาล "ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย"
 • ที่พักโรงแรม 4 ดาว

ราคา 79,000 บาท