ทัวร์รัสเซีย

  • (ธค ปีใหม่) ทะเลสาบน้ำแข็งไบคาล - เกาะโอลคอน  460x246px

ไบคาล เกาะโอลคอน ทะเลสาบน้ำแข็งแห่งไซบีเรีย 6 วัน (มกราคม – มีนาคม)

  • กำหนดการเดินทาง มกราคม - มีนาคม 2561
  • ชมความงามแบบเย็นยะเยือกของกองน้ำแข็ง และโพรงถ้ำน้ำแข็งที่เกิดจากการที่น้ำแข็งที่งดงามเกินบรรยาย
  • สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงามกลางทะเลสาบน้ำแข็ง ณ เกาะต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบทะเลสาบไบคาล
  • ทดลองนั่งรถสุนัขลากเลื่อนบนพื้นธารน้ำแข็งไบคาล
  • โรงแรมที่พักมาตรฐาน 4 ดาว และดีที่สุด

ราคา 59,000 บาท