ทัวร์ฮ่องกง

  • ฮ่องกง ซัวเถา น่องปิง 5 วัน TG 460x246px

ฮ่องกง ซัวเถา 5 วัน นมัสการพระใหญ่นองปิง (พฤษภาคม)(คาเธ่ย์แปซิฟิค)

  • กำหนดการเดินทาง 17 - 21 พฤษภาคม 2561
  • นมัสการ ศาลเจ้าพ่อเสือ ที่ชาวจีนในประเทศไทยให้ความศรัทธา
  • อธิฐาน กังหันนำโชค ที่วัดแชกงหมิว
  • นั่งกระเช้า ชมวิว 360 องศา ของเกาะลันเตา
  • พักหรูโรงแรม 4 ดาว

ราคา 29,900 บาท