ทัวร์ไต้หวัน

 • ไต้หวัน (ไถหนาน)ไทเป-ไทจง 460x246px

ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว อารีซัน 5 วัน เดือน ธันวาคม

 • กำหนดการเดินทาง 5 - 10 ธันวาคม 2560
 • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกกว่าที่ไทย
 • ที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว

ราคา 25,900 บาท

 • ไต้หวัน อาหลี่ซัน ไทเป- ไทจง- หนานโถว- 24-08-60 460x246px

ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว อารีซัน 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 24-28 ตุลาคม 2560
 • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกกว่าที่ไทย
 • ที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว

ราคา 27,900 บาท

 • ไต้หวัน (ไถหนาน)ไทเป-ไทจง 460x246px

ไต้หวัน ไทเป ไทจง อารีซัน 5 วัน เทศกาลปีใหม่

 • กำหนดการเดินทาง 30 ธ.ค.60 – 03 ม.ค.61
 • นั่งรถไฟโบราณ เที่ยวรอบอุทยาน ชมสวนสนพันปี อารีซัน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่งดงามราวกับภาพวาด
 • ลิ้มรสเมนูอาหารสุดพิเศษ พร้อมเสิร์ฟทุกวัน
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว
 • อิสระช้อปปิ้ง กับแหล่งช้อปปิ้งมากมาย

ราคา 45,900 บาท