• ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • พักหรูโรงแรม 4-5 ดาว
 • เข้าร้านรัฐบาลจีน 1 ร้าน

 

กำหนดการเดินทาง 

17-24 พฤศจิกายน 2560

 ราคา  55,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

 • วันแรก         กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู
 • วันที่สอง      เมืองเฉินตู – เมืองลาซา
 • วันที่สาม      เขาเหย้าหวังซาน – วัดเซรา (ไฮไลท์)                        
 • วันที่สี่           พระราชวังโปตาลากง (ไฮไลท์) –  วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม
 • วันที่ห้า         ทะเลสาบยามดก – โรงงานสมุนไพรจีน
 • วันที่หก         เมืองลาซา – เมืองซีหนิง
 • วันที่เจ็ด        เมืองซีหนิง – ชุมมัสยิดมุสลิม – อิสระช้อปปิ้ง – เมืองเฉินตู
 • วันที่แปด       เมืองเฉินตู – ผลิตภัณฑ์ยางพารา-วังแพะเขียว – ถนนคนเดินจินลี่ – กรุงเทพฯ

 

 กำหนดการวันที่          17-24  พฤศจิการยน   2560

ราคาท่านละ                 55,900             บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                9,000             บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณบี           โทร. 086 3353318        Line ID: 0852346040

คุณกุ้ง         โทร. 086 3171624        Line ID: @pandaholiday

คุณริน         โทร. 082 9646699        Line ID: 0829646699 

โทร : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “เฉินตู-ทิเบต-8-วัน-MU-17-24-พ.ย.-2560.pdf” -ทิเบต-8-วัน-MU-17-24-พ.ย.-2560.pdf – Downloaded 1 time – 443 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ