ทิเบต

 • ทิเบต 8 วัน 460x246px

ทิเบต ดินแดนอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 17-24 // 22-29 // 23-30 ตุลาคม 2560
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก บนความสูงที่ 3,664 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว 
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 69,000 บาท

 • คุนหมิง ทิเบต 6 วัน สงกรานต์ 13-18เมย.60 460x246px

คุนหมิง ทิเบต 6 วัน หลังคาโลก สวรรค์สุดท้าย ดินแดนอารยธรรม

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง

เริ่มต้น 63,000 บาท

 • ทิเบต 8 วัน 460x246px

ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก ดินแดนอารยธรรมศักดิ์สิทธิ์ 8 วัน

 • กำหนดการเดินทาง กันยายน-ตุลาคม 2560 2560
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก บนความสูงที่ 3,664 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว 
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน 

เริ่มต้น 68,000 บาท

 • ทิเบต 6 วัน 460x246px

ทิเบต หลังคาโลก ดินแดนอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 6 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง


เริ่มต้น 63,000 บาท