ทิเบต

 • (ธค)ทิเบต 8 วัน TG ไม่เข้าร้าน 460x246px

ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน เดือน ธันวาคม-ปีใหม่

 • กำหนดการเดินทาง 2-9 ธันวาคม 2560 // 28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก บนความสูงที่ 3,664 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว 
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน 

เริ่มต้น 69,000 บาท

 • ทิเบต 8 วัน 460x246px

ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน เดือน พฤศจิกายน

 • กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 2560
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก บนความสูงที่ 3,664 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว 
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน 

ราคา 69,000 บาท

 • ทิเบต 6 วัน 460x246px

ทิเบต หลังคาโลก 6 วัน เทศกาลปีใหม่

 • กำหนดการเดินทาง 29 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง


ราคา 59,000 บาท