ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน

 • เฉินตู ต้ากู่ปิงชวน เขื่อนตูเจียงเยี่ยน 5 วัน TG 460x246px

เฉินตู ต้ากู่ปิงชวน เขื่อนตูเจียงเยี่ยน 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง
 • มรดกโลกเขื่อนดินตูเจียงเยี่ยน  เขื่อนดินแห่งแรกของโลก
 • นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ
 • เดินทางโดยสายการบินไทย
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาวและ 5 ดาว


ราคา 33,900 บาท

 • เฉินตู ง้อไบ๊ ธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวน 6 วัน TG 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ ต้ากู๋ปิงชวน 6 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง
 • สู่สถานที่ไฮไลท์ของเมืองเสฉวน พร้อมเสิร์ฟด้วยอาหารเมนูพิเศษ
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว และ 5 ดาว

เริ่มต้น 36,900 บาท