เฉินตู คังติง หยาติง 8 วัน TG 900x720px

 • ชมความสวยงามของเมืองที่สูงระดับสองของโลก
 • เมืองซินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของช่างภาพ
 • ชมอุทยานหย่าติง เที่ยวชมภูเขาหิมะ 3 พระโพธิ์สัตว์ ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
 • เดินทางโดยสายการบินไทย

กำหนดการเดินทาง

17-24  ตุลาคม 2560

 ราคา  68,000  บาท 

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

 • วันแรก         กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่
 • วันที่สอง      เมืองเฉินตู – เมืองเต้าเฉิง – วัดเจดีย์ขาว – ป่าตันสนุ่น – ทุ่งหญ้าสีแดง – เมืองยื่อหวา
 • วันที่สาม      เมืองยื่อหว่า –อุทยานหย่าติง –วัดซงกู่ –ทุ่งหญ้าลั่วหลง –ภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยาง –ทะเลสาบน้ำนม –เมืองเต้าเฉิง
 • วันที่สี่          เมืองเต้าเฉิง– ผ่านชมอำเภอซังตุย – ผ่านชมทุ่งหญ้าสีแดง – อุทยานไห่จืนซาน – เมืองหลี้ถัง – วัดเกาเล่อซื่อ – เมืองคังติ้ง
 • วันที่ห้า        เมืองคังติ้ง –ไห่โหลวโกว – อุทยานแห่งชาติมู่เก๋อชั่ว( นั่งกระเช้าขึ้น-ลง )
 • วันที่หก        อุทยานไห่โหลวโกว ( เต็มวัน )
 • วันที่เจ็ด      ไห่โหลวโกว – เมืองเฉินตู – ถนนคนเดินจินลี่
 • วันที่แปด      ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – เมืองเฉินตู – กรุงเทพฯ

 

 กำหนดการวันที่          17-24  ตุลาคม 2560

ผู้ใหญ่ ท่านละ                68,000    บาท

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กมีเตียงเสริม (เด็ก 2-11 ปี)       65,000    บาท

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กไม่มีเตียง (เด็ก 2-11 ปี)          63,000     บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                    12,000     บาท

โรงแรมที่พัก       4-5 ดาว

 รายการทัวร์นี้    ไม่รวมทิป // ไม่แจกของสมนาคุณ//เข้าร้านรัฐบาลจีน

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณบี           โทร. 086 3353318        Line ID: 0852346040

คุณกุ้ง         โทร. 086 3171624        Line ID: @pandaholiday

คุณริน         โทร. 082 9646699        Line ID: 0829646699 

โทร : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “บินภายในเฉินตู-คังติง-หยาติง-8-วัน-TGเดินทาง17-24-ต.ค.pdf” -คังติง-หยาติง-8-วัน-TGเดินทาง17-24-ต.ค.pdf – Downloaded 321 times – 2 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ