ปักกิ่ง

  • MAY ปักกิ่ง 4 วัน 3 คืน TG460x246px

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน

  • กำหนดการเดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2561
  • นั่งกระเช้าชมความงาม กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง
  • ชมมหานครแห่งประวัติศาสตร์แบบครบครันทุกไฮไลท์
  • ถ่ายรูปบันทึกสุดยอดสนามกีฬารังนก ที่จัดงานโอลิมปิก ปี 2008
  • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เริ่มต้น 29,900 บาท