ปักกิ่ง

 • MAY ปักกิ่ง 4 วัน 3 คืน TG460x246px

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน(พฤษภาคม)

 • กำหนดการเดินทาง 25 - 29 พฤษภาคม 2561
 • นั่งกระเช้าชมความงาม กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวาน
 • ชมมหานครแห่งประวัติศาสตร์แบบครบครันทุกไฮไลท์
 • ถ่ายรูปบันทึกสุดยอดสนามกีฬารังนก ที่จัดงานโอลิมปิก ปี2008
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า

ราคา 32,000 บาท

 • ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน TG_26-29 เมษายน 2561 460x246px

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 26 - 29 เมษายน 2561
 • นั่งกระเช้าชมความงาม กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง
 • ชมมหานครแห่งประวัติศาสตร์แบบครบครันทุกไฮไลท์
 • ถ่ายรูปบันทึกสุดยอดสนามกีฬารังนก ที่จัดงานโอลิมปิก ปี2008
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ราคา 29,900 บาท