เดือนพฤษภาคม

 • 13-20พค(8วันเข้าร้านจีน)จิ่วไจ้โกว หวงหลง เล่อ 460x246px

จิ่วไจ้โกว ง้อไบ๊ หวงหลง เล่อซาน 8 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 13-20 พฤษภาคม 2561
 • ชมอุทยานธารสวรรค์ "จิ่วไจ้โกว" ที่แรกของปี 2018
 • เสริมสิริมงคล ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน
 • นั่งกระเช้าขึ้นอุทยานหวงหลง ชมวิว 360 องศา
 • สัมผัสทะเลเมฆอันงดงามที่ "ยอดทองคำจินติ่ง"
 • พักหรู INTERCONTINENTAL HOTAL 5 ดาว

ราคา 59,000 บาท

 • (พ.ค.-ก.ค.)กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน 460x246px

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - กรกฏาคม 2561
 • ชมความงามของ นาขั้นบันไดหลงจี๋
 • ล่องเรือแพ ชมแม่น้ำหลีเจียง
 • ชมโชว์ MIRAGE GUILIN (ที่นั่ง VIP) บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

ราคา 32,900 บาท

 • คุนหมิง ตงชวน เจี้ยวจื่อซาน ฮุ่ยเจ๋อ 5 วัน 4 460x246px

คุนหมิง ตงชวน เจี้ยวจื่อซาน ฮุ่ยเจ๋อ 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
 • ชมความงามของ แผ่นดินสีแดงแห่งเมืองตงชวน
 • นั่งกระเช้า ชม ภูเขาเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง
 • ชมทิวทัศน์ ฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งมองโกเลียใต้
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)

ราคา 35,900 บาท