เดือนมกราคม

 
  • SC8886 คุนหมิง เส้นทางสายไหม 8 วัน   460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 8 วัน SC (มกราคม-เมษายน)

  • กำหนดการเดินทาง มกราคม - เมษายน 2561
  • ชมสถานที่ไฮไลท์ ถ้ำพระมอเกาคู 
  • ชมความงาม ภูเขาสายรุ้ง จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า
  • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ ระดับดีที่สุด
  • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

เริ่มต้น 61,900 บาท