จางเจียเจี้ย 11

จางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ในมณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองนี้เคยถูกเรียกว่า “ต้ายง” และมีประวัติยาวนานตั้งแต่ 221 ปีก่อนประวัติศาสตร์ ผู้คนได้อาศัยอยู่ทั้งสองฝาก ของแม่น้ำหลีฉุย (แม่น้ำหลักในจางเจียเจี้ย) มานานตั้งแต่สมัยยุคหิน การตั้งรกรากของมนุษย์ในบริเวณนี้นั้นย้อนไปกว่าหนึ่งแสนปี เทียบได้กับเขตที่เป็นที่รู้จักอย่าง ซีอาน , ปักกิ่ง และอื่นๆ ชื่อของเมืองจางเจียเจี้ยถูกนำมาใช้เมื่อปี พ.ศ. 2537 หลังจากอุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวนถูกยกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี พ.ศ. 2535 เพื่อให้มีความโดดเด่นมากขึ้น ชื่อจางเจียเจี้ยมาจากหมู่บ้านเล็กๆ ในเขตเดียวกันซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

ทั้งสามตัวอักษรของชื่อ สามารถตีความได้ดังนี้ “จาง” เป็นนามสกุลทั่วไปในประเทศจีน “เจีย” แปลได้ว่า “ครอบครัว” และ “เจี้ย” แปลว่า “บ้านเกิด” โดยแปลได้ว่า “บ้านเกิดของครอบครัวจาง” ชื่อนี้เกี่ยวข้องกับนายพลฮาน จางเหลี่ยง ซึ่งได้ย้ายมาอยู่ในพื้นที่นี้

หลังจาก เล่าปังจักรพรรดิ์ราชวงศ์ฮั่นได้เริ่มสังหารผู้ช่วยและนายพล เพื่อทำให้เขาได้ขึ้นคลองบัลลังก์ เมืองนี้จึงถูกตั้งชื่อตามครอบครัวจาง ซึ่งมาตั้งรกรากที่นี้
อู่หลิหยวนประกอบไปด้วยอุทยานจางเจียเจี้ย , เขาเทียนจื่อซาน , ทะเลสาบเป่าเพิ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ถ่ายภาพยนต์ยอดนิยม

จางเจียเจี้ย 4
นอกจากนี้ในเขตจางเจียเจี้ย ยังมีถ้ำมังกรเหลือง และ ถ้ำหลงหวังต้ง ซึ่งขึ้นชื่อในการเกิดของก้อนหินธรรมชาติ (คล้ายกับที่อู่หลิหยวน) และ น้ำตกสูงใต้ดิน
ลิฟท์แก้วไป่หลง ก็อยู่ในเขตนี้เช่นกัน

อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีนมาตั้งแต่ปี 1992 เนื้อที่กว่า
9,500 ตารางกิโลเมตรของอุทยาน ประกอบด้วย

 • ภูเขาเทียนจื่อซาน หรือภูเขาเจ้าฟ้า สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง บนยอดเขาสูงประมาณ 1,250 เมตรจากระดับน้ำทะเล เขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาสูงชัน มีลำห้วยลึก และมีป่าหินยักษ์รูปร่างต่างๆ เช่น เขาพู่กัน เขาจักรพรรดิ เขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ
 • สวนนายพลเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน
 • สำหรับการเดินทางขึ้น ภูเขาเทียนจื่อซาน โดยการนั่งกระเช้า แล้วไปเปลี่ยนรถอุทยานฯข้างบน จากนั้นขาลงก็ลงโดยลิฟต์แก้วไป่หลง

จางเจียเจี้ย 5

 • ภูเขาหวงซือจ้าย (ภูเขาสิงโตเหลือง) สามารถนั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ “เขาสิงโตเหลือง (หวงซือจ้าย)” ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ
  1,300 เมตร วิวทิวทัศน์ของภูเขาหวงซือจ้ายก็สวยงามไปด้วยวิวของยอกเขาที่มีรูปทรงแปลกตามากมาย
 • ภูเขาเทียนเหมินซาน หรือ ประตูสวรรค์ ยอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล อยู่ทางตอนใต้ของอุทยานจางเจียเจี้ย ในปี ค.ศ. 1999 การไปเที่ยวประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ต้องนั่งกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด และนำท่านขึ้นสู่ประตูสวรรค์ ด้วยการเดินขึ้นบันได 999 ชั้นถึงช่องเขาประตูสวรรค์

จางเจียเจี้ย 1

 • ถ้ำหลงหวังต้ง (ถ้ำพญามังกร) ถ้ำที่สวยงามที่สุดของอุทยานจางเจียเจี้ย ภายในถ้ำก็มีการติดไฟแสงสี และหินงอกหินย้อย ที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตารวมทั้งพญามังกรที่อยู่ในถ้ำด้วย
 • ทะเลสาบเป่าฟ่งหู ทะเลสาบที่อยู่บนยอดเขา เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อน ซึ่งมีความสวยงามไปด้วยวิวทิวทัศน์ของยอดเขารูปทรงต่างๆ
 • ภาพเขียนสิบลี้ ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกันและมีลำธารเล็กๆ โดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน
 • ลำธารจินเปียนซี (ลำธารแส้ทอง) ที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตเหมาะสำหรับการเดินท่องป่าสูดโอโซนและดื่มด่ำกับธรรมชาติ

จางเจียเจี้ย 8

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • เมืองเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถั่วเจียง
  และล้อมรอบด้วยภูเขา จุดเด่นของการมาเที่ยวเมืองโบราณเฟิ่งหวง ก็คือการมาล่องเรือชมบรรยากาศการจำลองวิถีชีวิตริมน้ำของชาวจีนในสมัยโบราณ ซึ่งมีแม่น้ำลำธารที่ใสสะอาด รวมถึงบ้านช่องที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำ และภูเขาที่เป็นฉากหลัง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามมา เที่ยวชม กำแพงโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และชม บ้านของกวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดีนามอุโฆษของจีน เป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้าน ทั้งสี่ด้านก่อด้วยอิฐทนไฟ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน
 • เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) เขตเอี๋ยนเจียเจี้ย มีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขาเทียนจื่อซานสูงประมาณ 1,250 เมตร ทางด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซาน เต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึกและป่าหิน มีหินยักษ์ในรูปลักษณะแปลกตา ยืนตระหง่านค้ำฟ้า
  จุดเด่นของเขาเทียจื่อซานคือ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว
 • สะพานหินธรรมชาติ ที่ทอดตัวเชื่อมโยงระหว่างยอดเขาสองลูกเข้าหากัน
 • สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดังหลายเรื่อง
 • สวนนายพลเฮ่อหลง ซึ่งมียอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน โดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก และพฤกษานานาพันธุ์ ทัศนียภาพที่นี่ จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และจะเปลี่ยนแปลงไปตามสี่ฤดูกาล ซึ่งสวนจอมพลเฮ่อหลง ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง
  ของเขาเทียนจื่อซาน


ฤดูกาลท่องเที่ยวของจางเจียเจี้ย

 • ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากอากาศค่อนข้างเย็นสบายและได้เจอทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสี เป็นสีเหลือง ส้ม
  ช่วงนี้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส
 • ช่วงฤดูใบไม้ผลิ คือตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ก็ถือเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว เนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย ไม่หนาวมากจนเกินไป ช่วงนี้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18 องศาเซลเซียส

 

เรื่องและภาพ : bebe pandaholiday team