มองโกเลีย

  • มองโกเลีย 6 วัน 460x246px

ปักกิ่ง มองโกเลีย 6 วัน TG (กรกฎาคม – สิงหาคม)

  • กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
  • สัมผัสช่วงที่สวยที่สุด มีเพียงเดือนเดียวเท่านั้น
  • สัมผัสวัฒนธรรมเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
  • ชมทุ่งหญ้าที่ยิ่งใหญ่ ในช่วงที่สวยที่สุด
  • พักโรงแรม 5 ดาว และพักกระโจมทันสมัย
  • ขี่อูฐตะลุยทะเลทราย

เริ่มต้น 48,900 บาท