ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

  • บินตรงฉงชิ่ง  ล่องเรือแยงซีเกียง 5 วัน WE 460x246px

บินตรง..ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน

  • กำหนดการเดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2560
  • HILIGHT!!  ทุกจุดของซานเสีย..พบกับบรรยากาศการล่องแม่น้ำที่สวยที่สุด
  • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์
  • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 5 ดาว
  • ลองชิมเมนู  สุกี้ฉงชิ่ง อันเรื่องชื่อ
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 38,900 บาท