ใบตม. หรือ Immigration Card ใช้เพื่อยื่นตรวจเข้าเมืองของประเทศจุดหมายปลายทางของเรา เรามาดูกันว่าเจ้า ใบ ตม. ของประเทศจีน มีรายละเอียด และต้องกรอกอะไรบ้าง โดยส่วนใหญ่แล้ว ทางสายการบินก็มักแจก ใบตม. ให้บนเครื่องเพื่อให้เราได้กรอกกันไว้ก่อน  พอเครื่องลงจะได้เดินไปต่อคิวตรวจที่ด่านได้เลยทันที

โดยวิธีกรอก ใบ ตม. ประเทศจีน มีดังนี้

departurearrivalcard

 

 

1. นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง (Passport)

2. ชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง (Passport)

3. หมายเลขหนังสือเดินทาง

4. ปีเกิด-เดือน-วัน (ใส่เป็นปี ค.ศ.) เช่น 1991-05-21

5. ระบุเพศ

6. หมายเลขเที่ยวบิน หรือเลขทะเบียนของพาหนะ

7. สัญชาติ

8. ลายมือชื่อ

9. ที่อยู่ในประเทศจีน (โรงแรม, โฮสเทล)

10. หมายเลขวีซ่า

11. สถานที่ออกวีซ่า

12. จุดประสงค์ในการเข้าประเทศจีน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : dplusguide.com