สิงหาคม

 • 4.โปรแกรม เฉินตู เส้นทางสายไหม 7 วัน _TG เข้าร้าน 460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 7 วัน TG-B (สิงหาคม – กันยายน)

 • รหัสทัวร์ SR18087D-TGB
 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
 • เดินทางสะดวกสบายโดย สายการบินไทย
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ของเส้นทางสายไหม
 • นั่งรถ VIP คันใหญ่ ใหม่ และสะดวกสบาย
 • พักโรงแรมสวยที่สุดกลางทะเลทราย

ราคา 59,000 บาท

 • 2.โปรแกรมเฉินตู เขาสี่ดรุณี หยาติง 8 วัน 3U 460x246px

หย่าติง ตันปา สี่ดรุณี 8 วัน 3U (ตุลาคม)

 • รหัสทัวร์ CTU18088D-3U
 • กำหนดการเดินทาง 12 - 19 ตุลาคม 2561
 • เดินทางโดย สายการบิน Sichuan airlines
 • ชมเส้นทางในช่วงที่สวยที่สุด ปีละ 1 ครั้ง
 • พักโรงแรมดีที่สุดตลอดเส้นทาง
 • พักในอุทยานหย่าติง เที่ยวเต็มที่

ราคา 54,000 บาท

 • (JUL-DEC)เส้นทางสายไหม หลัวโจว 7 วัน TG 460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 7 วัน TG (สิงหาคม – กันยายน)

 • รหัสทัวร์ SR18087D-TG
 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
 • เดินทางสะดวกสบายโดย สายการบินไทย
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ของเส้นทางสายไหม
 • นั่งรถ VIP คันใหญ่ ใหม่ และสะดวกสบาย
 • พักโรงแรมสวยที่สุดกลางทะเลทราย

ราคา 59,000 บาท

 • (AUG-OCT)โปรแกรมเกาหลีเหนือ 6 วัน_TG ลงร้านโสมแดง 460x246px

เกาหลีเหนือ ดินแดนโสมแดง 6 วัน

 • รหัสทัวร์ FNJ18086D-TG
 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2561
 • ชม จัตุรัส คิม อิล ซุง สุดยิ่งใหญ่อลังการ
 • ชม PUELO เรือสปายสายลับ
 • เดินทางโดย สายการบินไทย สะดวกสบาย
 • พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว

เริ่มต้น 56,900 บาท

 • (JUL-OCT)โปรแกรมภูฏาน 5 วัน_B3 460x246px

ภูฏาน ปูนาคา วัดทักซัง 5 วัน

 • รหัสทัวร์ PBH18085D-B3
 • กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
 • ชม ปูนาคาซอง ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา"
 • ชม วัดทักชัง วัดที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธามากที่สุด
 • ชมโชว์สุดประทับใจ โชว์ระบำภูฏาน
 • พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว

เริ่มต้น 53,995 บาท

 • คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน 460x246px

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน (4 ดาว) (สิงหาคม – ธันวาคม)

 • รหัสทัวร์ KMG18086D-TGS
 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
 • พักโรงแรม 4 ดาว ตลอดเส้นทาง
 • เดินทางโดยการบินไทย สะดวกสบาย
 • นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง

เริ่มต้น 34,900 บาท

 • 8.โปรแกรมเฉินตู ง๊อไบ้ ฉงชิ่ง อู่หลง 6 วัน_TG 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่หลง 6 วัน (สิงหาคม- ธันวาคม)

 • รหัสทัวร์ CTU18086D-TG
 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
 • สัมผัสความอลังการ 4 มรดกโลก ตลอดเส้นทาง
 • เดินทางโดยสายการบินไทย สะดวกสบาย
 • พักโรงแรม 5 ดาวและดีที่สุด
 • นั่งรถไฟด่วนความเร็วสูง สะดวก รวดเร็ว

เริ่มต้น 36,900 บาท

 • 1.โปรแกรมเฉินตู เขาสี่ดรุณี หยาติง 8 วัน TG _ลงร 460x246px

หย่าติง ตันปา สี่ดรุณี 8 วัน (สิงหาคม – กันยายน)

 • รหัสทัวร์ CTU18088D-TG
 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
 • เดินทางโดย สายการบินไทย
 • ชมเส้นทางในช่วงที่สวยที่สุด ปีละ 1 ครั้ง
 • พักโรงแรมดีที่สุดตลอดเส้นทาง
 • พักในอุทยานหย่าติง เที่ยวเต็มที่

เริ่มต้น 54,000 บาท

 • 16.โปรแกรม ปักกิ่ง 4 วัน 3 คืน TG เข้าร้าน 460x246px

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน

 • รหัสทัวร์ PEK18084D-TG
 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2561
 • นั่งกระเช้าชม กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง
 • เดินทางโดย สายการบินไทย สะดวกสบาย
 • เมนูพิเศษ ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งร้านดัง
 • พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว

เริ่มต้น 28,900 บาท

 • 3.โปรแกรมปักกิ่ง มองโกเลีย 6 วัน_TG เข้าร้า 460x246px

ปักกิ่ง ต้าถง มองโกเลียใน 6 วัน TG (สิงหาคม)

 • รหัสผ่าน PEK18086D-TG
 • กำหนดการเดินทาง 8 - 13 สิงหาคม 2561
 • สัมผัสช่วงที่สวยที่สุด มีเพียงเดือนเดียวเท่านั้น
 • พักหรูกระโจมสไตล์มองโกลแบบทันสมัย
 • บินสบายโดย สายการบินไทย
 • พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

ราคา 51,900 บาท

 • 6.คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน TG_B ไม่เข้าร้าน 460x246px

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน (สิงหาคม)

 • รหัสทัวร์ KMG18086D-TG
 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
 • พักโรงแรม 5 ดาว Inter ตลอดเส้นทาง
 • เดินทางโดยการบินไทย สะดวกสบาย
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
 • นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง

เริ่มต้น 38,800 บาท

 • (พค)อู่ฮั้น เขาบู้ตึ้ง 6วัน อจ.วิโรจน์ FD 460x246px

อู่ฮั่น เขาอู่ตังซัน กำแพงเมืองโบราณจิงโจว 6 วัน

 • รหัสทัวร์ WUH18086D-FD
 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
 • นำคณะเดินทางโดย อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์
 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เขาบู๊ตึ๊ง เทือกเขาลัทธิเต๋า"
 • สักการะพร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ สุสานกวนอู
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

เริ่มต้น 45,900 บาท

 • ฉงชิ่ง อู่หลง 5 วัน 460x246px

ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 5 วัน (สิงหาคม)

 • รหัสทัวร์ CKG18085D-FD
 • กำหนดการเดินทาง 10 - 14 สิงหาคม 2561
 • พิเศษ! อัพเกรดที่นั่ง HOT SEAT
 • ไฟท์บินเวลาสวย บินเช้า กลับดึก
 • พักโรงแรม 5 ดาว และดีที่สุด
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 34,900 บาท

 • 11.โปรแกรมฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน_WE ไม่ลงร้านล 460x246px

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน (สิงหาคม – ตุลาคม)

 • รหัสทัวร์ CSX18086D-WE
 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2561
 • เดินชมวิว สะพานแก้ว VIP ไม่ต้องต่อคิวขึ้น!!!
 • รถโดยสาร VIP คันใหญ่ ใหม่ สะดวกสบาย
 • พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 37,900 บาท

 • กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน 460x246px

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 5 วัน

 • รหัสทัวร์ KWL18085D-CZ
 • กำหนดการเดินทาง กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
 • ชมความงามของ นาขั้นบันไดหลงจี๋
 • ล่องเรือแพ ชมแม่น้ำหลีเจียง
 • ชมโชว์ MIRAGE GUILIN (ที่นั่ง VIP) บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

เริ่มต้น 29,900 บาท

 • 10.โปรแกรมเซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนี่ย์แลนด์ 5 วัน_TG เข้าร้าน 460x246px

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน

 • รหัสทัวร์ SHA18085D-TG
 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
 • นมัสการ พระใหญ่หลินซานต่าฝอ ณ วัดหลินซาน
 • ชมความงามของ หาดไว่ทาน แลนด์มาร์ค เซี่ยงไฮ้
 • สนุกเต็มวัน ที่ SHANGHAI DISNEYLAND
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

เริ่มต้น 36,900 บาท