• ชมความสวยงามของเมืองที่สูงระดับสองของโลก
 • เมืองซินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของช่างภาพ
 • ชมอุทยานหย่าติง เที่ยวชมภูเขาหิมะ 3 พระโพธิ์สัตว์ ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
 • เดินทางโดยสายการบินไทย

กำหนดการเดินทาง

12-19//17-24//22-29  ตุลาคม 2560

 ราคา  66,000  บาท 

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

 • วันแรก             กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู –เมืองหย่าอัน
 • วันที่สอง          เมืองหย่าอัน – เมืองคังติ่ง  – สะพานหลูติ้ง – ผ่านอุโมงค์เอ้อหลันซาน– ตันปา –หอคอยชาวทิเบต
 • วันที่สาม         เมืองตันปา – หมู่บ้านโบราณเจี๋ยจู– ผ่านชมป่าหินปาเหม่ย–  เมืองหย่าเจียง
 • วันที่สี่              เมืองหย่าเจียง – เมืองหลี่ถัง–ภูเขากระต่าย–ภูเขานกกระเรียนขาวหิมะหยก–ชมทุ่งโปหว่า– เมืองหย่าติง
 • วันที่ห้า            เมืองหย่าติง –อุทยานหย่าติง –วัดซงกู่ –ทุ่งหญ้าลั่วหลง –ภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยาง –ทะเลสาบน้ำนม  -เมืองเต้าเฉิง
 • วันที่หก           เมืองเต้าเฉิง – เมืองซิงตูเฉียว
 • วันที่เจ็ด           เมืองซิงตูเฉียว – เมืองเฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่
 • วันที่แปด         เมืองเฉินตู –ถนนโบราณจินลี่ –กรุงเทพฯ

 

 กำหนดการวันที่          12-19//17-24//22-29 ตุลาคม 2560

ผู้ใหญ่ ท่านละ                66,000    บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                    12,000     บาท

โรงแรมที่พัก       4-5 ดาว

 รายการทัวร์นี้    ไม่รวมทิป // ไม่แจกของสมนาคุณ//เข้าร้านรัฐบาลจีน 3 ร้าน

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณบี           โทร. 086 3353318        Line ID: 0852346040

คุณกุ้ง         โทร. 086 3171624        Line ID: @pandaholiday

คุณริน         โทร. 082 9646699        Line ID: 0829646699 

โทร : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “เฉินตู-คังติง-หยาติง-8-วัน-TG.pdf” -คังติง-หยาติง-8-วัน-TG.pdf – Downloaded 36 times – 682 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ