เฉินตู ง้อไบ๊

 • เฉินตู ง้อไบ๊ หวงหลงซี 5 วัน TG 460x246px

เฉินตู ง๊อไบ้ หวงหลงซี 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง
 • สู่สถานที่ไฮไลท์ของเมืองเสฉวน พร้อมเสิร์ฟด้วยอาหารเมนูพิเศษ
 • ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว และ 5 ดาว

ราคา 34,900 บาท

 • เฉินตู ง้อไบ๊ ธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวน 6 วัน TG 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ ต้ากู๋ปิงชวน 6 วัน

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2560
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง
 • สู่สถานที่ไฮไลท์ของเมืองเสฉวน พร้อมเสิร์ฟด้วยอาหารเมนูพิเศษ
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว และ 5 ดาว

เริ่มต้น 36,900 บาท

 • เฉินตู ง้อไบ๊ 4 วัน TG(ไม่เข้าร้าน) 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ 4 วัน ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน

 • กำหนดการเดินทาง มีนาคม-กรกฎาคม 2560
 • เดินทาง 4 ท่าน ลดท่านละ 1,000 บาท!!
 • ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน
 • ขึ้นยอดทองคำจินติ่ง ( 1 ใน 4 พุธคีรีศักดิ์สิทธิ์ของจีน )
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน! ไม่เสียเวลาเที่ยว
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว

ราคา 29,800 บาท