• สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามชมวิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง และ ชมภูเขาสายรุ้ง เมืองจางเย่ (ซานเสียตี้เม่า)
 • นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่ใหญ่สะดวกสบาย
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • พักโรงแรม 5 ดาว และดีที่สุด
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

 

กำหนดการเดินทาง กันยายน-พฤศจิกายน 2560

 ราคา  69,000  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

 • วันแรก         กรุงเทพฯ – เฉินตู – นั่งเครื่องภายในสู่ อูรูมูฉี
 • วันที่สอง      เทือกเขาเทียนซาน – ทะเลสาบเทียนฉือ(ไม่ล่องเรือ) –  พิพิธภัณฑ์ซินเกียง- ต้าปาจาร์ – ทูรูฟาน – คานเอ๋อจิ่ง –                                                         โชว์ระบำชนเผ่ามุสลิม     
 • วันที่สาม      เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง – เชียนฝอต้ง – นั่งรถชมวิวสู่เมืองโบราณฮามี่-สุสานจักรพรรดิฮามี่                     
 • วันที่สี่           ฮามี่  – นั่งรถสู่เมืองตุนหวง – ถ้ำพระมอเกาคู (สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง) – หมิงซาซาน – โชว์ตุนหวง
 • วันที่ห้า         ตุนหวง – เมืองจางยี่กวน – ด่านเจียยี่กวน – จัตุรัสป้อมปราการ– เมืองจางเย่
 • วันที่หก         ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า – วัดต้าฝอซื่อ – นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองหลันโจว
 • วันที่เจ็ด        ชมวัดเจดีย์ขาว – กังหันวิดน้ำสุ่ยเฌอ  –  อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง  –  สะพานเหล็กจงซาน – นั่งเครื่องภายในสู่เฉินตู      
 • วันที่แปด       ช้อปปิ้งถนนชุนซี  – กรุงเทพฯ

 

 

กำหนดการวันที่          17-24   ตุลาคม  2560

ราคาท่านละ                                                     69,000             บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                     10,500            บาท

กำหนดการวันที่          17-24  // 23-30  พฤศจิกายน 2560

ราคาท่านละ                                                     69,000             บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                     10,500            บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป // ไม่แจกของสมนาคุณ // มีเข้าร้านรัฐบาลจีน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณบี           โทร. 086 3353318        Line ID: 0852346040

คุณกุ้ง         โทร. 086 3171624        Line ID: @pandaholiday

คุณริน         โทร. 082 9646699        Line ID: 0829646699 

โทร : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “เฉินตู-เส้นทางสายไหม-จางเย่-8-วันTG1.pdf” -เส้นทางสายไหม-จางเย่-8-วันTG1.pdf – Downloaded 19 times – 577 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ