เดือนตุลาคม

 • คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน TG 460x246px

(New) คุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 28 ต.ค. - 2 พ.ย. 2560
 • เดินทางกับมัคคุเทศก์มืออาชีพ ชำนาญเส้นทางบริการท่านด้วยคุณภาพตลอดเส้นทาง
 • เสิร์ฟเมนูพิเศษ พื้นเมือง// อาหารหลากหลาย
 • แจก ซิมทราเวล เล่นเน็ตฟรี ทุกที่นั่ง!!
 • เดินทางโดยสายการบินไทย
 • พักโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง

ราคา 40,900 บาท

 • ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง สะพานกระจก 6 วัน (WE)new 460x246px

(์NEW) ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 28 ต.ค. - 2 พ.ย. 2560
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง !!พร้อมเที่ยวสถานที่ใหม่ สะพานแก้ว!!
 • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ชมโชว์ จิ้งจอกขาว
 • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว
 • พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ กุ้งมังกร 
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 42,900 บาท

 • ไต้หวัน อาหลี่ซัน ไทเป- ไทจง- หนานโถว- 24-08-60 460x246px

ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว อารีซัน 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 24-28 ตุลาคม 2560
 • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกกว่าที่ไทย
 • ที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว

ราคา 27,900 บาท

 • HOKKAIDO ROMANTIC 6D 4N (TG) 17-22 ตค.60 460x246px

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซับโปโร 6 วัน

 • กำหนดการเดินทาง 17-22 ตุลาคม 2560
 • สัมผัสความงาม มนเสน่ห์ของฮอกไกโด ในช่วง "ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี"
 • ออนเซ็น อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า
 • ชม จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมูระ
 • แหล่งกำเนิดของบ่อน้ำพุร้อน คือ จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก
 • โรงแรมที่พักมาตรฐาน 4 ดาว
 • เมนูสุดพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดแบบไม่อั้น”

ราคา 58,900 บาท

 • 5.TG คุนหมิง .. กุ้ยหยาง หม่าหลิงเหอ หวงกว่อซู่ 460x246px

คุนหมิง กุ้ยหยาง สุดยอดแห่งน้ำตก 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 20-25 ตุลาคม 2560
 • 2 สุดยอดน้ำตกระดับโลก หวงกว่อซู่ & หม่าหลิงเหอ
 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 4 ดาว 
 • สะดวกสบาย เดินทางโดย การบินไทย
 • สัมผัสต้นกำเนิดแม่น้ำไข่มุก และล่องเรือเสี่ยวซันเสีย
 • น้ำตกเก้ามังกร น้ำตกที่สวยที่สุด 1 ใน 6 แห่งของจีน

ราคา 37,900 บาท

 • บินตรง เจิ้งโจว - ซีอาน 13-19 เมย.60 WE 460x246px

เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง 7 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 21-27 ตุลาคม 2560
 • ชมสุสานทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี
 • อุทยานสวรรค์ "หยุนไถซาน" สวยระดับ AAAA
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 36,900 บาท

 • เฉินตู คังติง หยาติง 8 วัน TG 460x246px

เฉินตู คันติ้ง หย่าติง 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 17-24 ตุลาคม 2560
 • ชมความสวยงามของเมืองที่สูงระดับสองของโลก
 • เมืองซินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของช่างภาพ
 • ชมอุทยานหย่าติง เที่ยวชมภูเขาหิมะ 3 พระโพธิ์สัตว์ ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
 • เดินทางโดยสายการบินไทย

ราคา 66,000 บาท

 • คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน TG 460x246px

คุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 18-23 // 20-25 ตุลาคม 2560
 • เดินทางกับมัคคุเทศก์มืออาชีพ ชำนาญเส้นทางบริการท่านด้วยคุณภาพตลอดเส้นทาง
 • เสิร์ฟเมนูพิเศษ พื้นเมือง// อาหารหลากหลาย
 • บริการ FREE WIFI ตลอดการเดินทาง
 • เดินทางโดยสายการบินไทย
 • พักโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง


ราคา 40,900 บาท

 • ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง สะพานกระจก 6 วัน (WE)new 460x246px

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 22-27 ตุลาคม 2560
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง !!พร้อมเที่ยวสถานที่ใหม่ สะพานแก้ว!!
 • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ชมโชว์ จิ้งจอกขาว
 • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว
 • พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ กุ้งมังกร 
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 42,900 บาท