เดือนธันวาคม

 • คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน 460x246px

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน (4 ดาว) (กรกฎาคม- ธันวาคม)

 • กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
 • พักโรงแรม 4 ดาว ตลอดเส้นทาง
 • เดินทางโดยการบินไทย สะดวกสบาย
 • นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง

เริ่มต้น 26,800 บาท

 • (JUL-DEC)โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้งถนน 460x246px

ฮ่องกง นองปิง 3 วัน (กรกฎาคม – ธันวาคม)

 • กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
 • สักการะขอพร พระใหญ่วัดโป่หลิน
 • นมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์
 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว
 • ชมโชว์ Symphony Of Lights

เริ่มต้น 18,900 บาท

 • (OCT-DEC)โปรแกรมไต้หวัน ไทเป ไทจง 5วัน4คืน TG_ลงร้า 460x246px

ไต้หวัน ไทเป เย่หลิว อาลีซัน 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2561
 • ชม สวนสนพันปี และนั่งรถไฟโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซัน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”
 • นมัสการ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ที่ วัดเหวินอู่
 • เก็บภาพความประทับใจ ที่ อุทยานเย่หลิว และน้ำตกสือเฟิน
 • ถ่ายรูปกับตึก 101 ให้ท่านสัมผัสสัญลักษณ์ของเมืองไทเป
 • สัมผัสความงดงามของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น

ราคา 36,900 บาท

 • (JUN-DEC)โปรแกรมเฉินตู ง๊อไบ้ ฉงชิ่ง อู่หลง 6 วัน_T 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่หลง 6 วัน (สิงหาคม- ธันวาคม)

 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
 • สัมผัสความอลังการ 4 มรดกโลก ตลอดเส้นทาง
 • เดินทางโดยสายการบินไทย สะดวกสบาย
 • พักโรงแรม 5 ดาวและดีที่สุด
 • นั่งรถไฟด่วนความเร็วสูง สะดวก รวดเร็ว

เริ่มต้น 36,900 บาท

 • ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง สะพานกระจก 5D4N 460x246px

ฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 5 วัน (สิงหาคม- ธันวาคม)

 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
 • ชมความงามของ "เมืองโบราณเฟิ่งหวง"
 • เดินชมวิวไฮไลท์ "สะพานแก้ว" ไม่ต้องต่อคิว
 • ชมโชว์สุดอลังการ โชว์จิ้งจอกขาว
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 36,000 บาท

 • คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน 460x246px

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน (กรกฎาคม- ธันวาคม)

 • กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
 • พักโรงแรม 5 ดาว Inter ตลอดเส้นทาง
 • เดินทางโดยการบินไทย สะดวกสบาย
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
 • นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง

เริ่มต้น 38,800 บาท

 • (พค)อู่ฮั้น เขาบู้ตึ้ง 6วัน อจ.วิโรจน์ FD 460x246px

อู่ฮั่น เขาอู่ตังซัน กำแพงเมืองโบราณจิงโจว 6 วัน

 • กำหนดการเดินทาง ติดต่อสอบถาม
 • นำคณะเดินทางโดย อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์
 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เขาบู๊ตึ๊ง เทือกเขาลัทธิเต๋า"
 • สักการะพร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ สุสานกวนอู
 • ชม เขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซันเสียต้าป้า
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

ติดต่อสอบถาม

 • (พ.ค. - มิ.ย.) โปรแกรมฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน WE_ล 460x246px

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน (สิงหาคม – ธันวาคม)

 • กำหนดการเดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
 • เดินชมวิว สะพานแก้ว VIP ไม่ต้องต่อคิวขึ้น!!!
 • รถโดยสาร VIP คันใหญ่ ใหม่ สะดวกสบาย
 • พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เริ่มต้น 39,900 บาท

 • (พ.ค.-ก.ค.)กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน 460x246px

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
 • ชมความงามของ นาขั้นบันไดหลงจี๋
 • ล่องเรือแพ ชมแม่น้ำหลีเจียง
 • ชมโชว์ MIRAGE GUILIN (ที่นั่ง VIP) บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

เริ่มต้น 29,900 บาท

 • (JUL-DEC)เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนี่ย์แลนด์ 5 วัน_TG เข 460x246px

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน

 • กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
 • นมัสการ พระใหญ่หลินซานต่าฝอ
 • ชมความงามของหาดไว่ทาน
 • สนุกสุดมันส์กับดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

เริ่มต้น 38,900 บาท