เดือนเมษายน

  • ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน TG_26-29 เมษายน 2561 460x246px

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน

  • กำหนดการเดินทาง 26 - 29 เมษายน 2561
  • นั่งกระเช้าชมความงาม กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง
  • ชมมหานครแห่งประวัติศาสตร์แบบครบครันทุกไฮไลท์
  • ถ่ายรูปบันทึกสุดยอดสนามกีฬารังนก ที่จัดงานโอลิมปิก ปี2008
  • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ราคา 29,900 บาท