สายไหม 6 วัน 900x720px

  • ชมววิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
  • นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่ใหญ่สะดวกสบาย
  • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

 

กำหนดการเดินทาง 17-22//19-24//20-25//21-26// ตุลาคม 2560
27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 

 ราคา  59,000  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

  • วันแรก         กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – เมืองหลันโจว
  • วันที่สอง      เมืองหลันโจว – อนุสาวรีย์มารดาแม่นํ้าเหลือง – สะพานเหล็กจงซานเถี่ยเฉียว – เมืองจางเย่ – วัดต้าฝอ – ภูเขาสายรุ้ง
  • วันที่สาม      เมืองจางเย่ – เมืองตุนหวง – หมิงซาซาน
  • วันที่สี่           เมืองตุนหวง – ถํ้าพระมอเกาคู (สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง) – เมืองทูรูฟาน
  • วันที่ห้า         เมืองทูรูฟาน – คานเอ๋อจิ่ง – เมืองโบราณเจียวเหอ – เมืองอูรูมูฉี – ต้าปาจาร์
  • วันที่หก        เมืองอูรูมูฉี – เมืองเฉินตู – กรุงเทพฯ

 

กำหนดการวันที่                             17 – 22 ตุลาคม 2560

ราคาท่านละ                                    59,000             บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ                8,000             บาท

กำหนดการวันที่                             19 – 24 ตุลาคม 2560

ราคาท่านละ                                    59,000             บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ                8,000             บาท

กำหนดการวันที่                             20 – 25 ตุลาคม 2560

ราคาท่านละ                                    59,000             บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ                8,000             บาท

กำหนดการวันที่                             21 – 26 ตุลาคม 2560

ราคาท่านละ                                    59,000             บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ                8,000             บาท

กำหนดการวันที่                             27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560

ราคาท่านละ                                    59,000             บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ                8,000             บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป / ไม่แจกของ / มีเข้าร้านรัฐบาลจีน 1 ร้าน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณบี           โทร. 086 3353318        Line ID: 0852346040

คุณกุ้ง         โทร. 086 3171624        Line ID: @pandaholiday

คุณริน         โทร. 082 9646699        Line ID: 0829646699 

โทร : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “ต.ค.เฉินตู-เส้นทางสายไหม-จางเย่-6-วันTG.pdf” .ค.เฉินตู-เส้นทางสายไหม-จางเย่-6-วันTG.pdf – Downloaded 76 times – 511 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ