• สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามชมวิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง และ ชมภูเขาสายรุ้ง เมืองจางเย่ (ซานเสียตี้เม่า)
 • นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่ใหญ่สะดวกสบาย
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว
 • นำคณะเดินทางโดย อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์

กำหนดการเดินทาง

10 – 17 มีนาคม 2561

 ราคาท่านละ  69,900  บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป // ไม่แจกของสมนาคุณ // มีเข้าร้านรัฐบาลจีน

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

 • วันแรก         กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – นั่งเครื่องภายในสู่ อูรูมูฉี
 • วันที่สอง      เทือกเขาเทียนซาน – ทะเลสาบเทียนฉือ(ไม่ล่องเรือ) – พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – ต้าปาจาร์ – ทูรูฟาน – คานเอ๋อจิ่ง – โชว์ระบำชนเผ่ามุสลิม
 • วันที่สาม      เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง – เชียนฝอต้ง – นั่งรถชมวิวสู่เมืองโบราณฮามี่-สุสานจักรพรรดิฮามี่                     
 • วันที่สี่           เมืองฮามี่  – นั่งรถสู่เมืองตุนหวง – ถ้ำพระมอเกาคู (สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง) – หมิงซาซาน – โชว์ตุนหวง
 • วันที่ห้า         เมืองตุนหวง – เมืองจางยี่กวน – ด่านเจียยี่กวน – จัตุรัสป้อมปราการ – เมืองจางเย่
 • วันที่หก         ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า – วัดต้าฝอซื่อ – นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองหลันโจว
 • วันที่เจ็ด        ผ่านชมวัดเจดีย์ขาว – กังหันวิดน้ำสุ่ยเฌอ – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง – สะพานเหล็กจงซาน – นั่งเครื่องภายในสู่เมืองเฉินตู
 • วันที่แปด       ช้อปปิ้งถนนชุนซี  – กรุงเทพฯ

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE

โทร:       086 3353318    Line ID: 0863353319

คุณนุ๊ก

โทร:        081 6254080    Line ID: 0816254080

คุณกุ้ง

โทร:        086 3171624    Line ID: @pandaholiday

Call Center : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “เฉินตู-เส้นทางสายไหม-จางเย่-8-วันTG-อ.วิโรจน์.pdf” -เส้นทางสายไหม-จางเย่-8-วันTG-อ.วิโรจน์.pdf – Downloaded 141 times – 985 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ