• สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามชมวิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง และ ชมภูเขาสายรุ้ง เมืองจางเย่ (ซานเสียตี้เม่า)
 • นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่ใหญ่สะดวกสบาย
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

กำหนดการเดินทาง

28 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561

 ราคา  65,000  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

 • วันแรก         กรุงเทพฯ – เฉินตู – นั่งเครื่องภายในสู่ อูรูมูฉี
 • วันที่สอง      เทือกเขาเทียนซาน – ทะเลสาบเทียนฉือ(ไม่ล่องเรือ) –  พิพิธภัณฑ์ซินเกียง- ต้าปาจาร์ – ทูรูฟาน – คานเอ๋อจิ่ง –                                                              โชว์ระบำชนเผ่ามุสลิม     
 • วันที่สาม      เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง – เชียนฝอต้ง – นั่งรถชมวิวสู่เมืองโบราณฮามี่-สุสานจักรพรรดิฮามี่                     
 • วันที่สี่           ฮามี่  – นั่งรถสู่เมืองตุนหวง – ถ้ำพระมอเกาคู (สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง) – หมิงซาซาน – โชว์ตุนหวง
 • วันที่ห้า         ตุนหวง – เมืองจางยี่กวน – ด่านเจียยี่กวน – จัตุรัสป้อมปราการ– เมืองจางเย่
 • วันที่หก         ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า – วัดต้าฝอซื่อ – นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองหลันโจว
 • วันที่เจ็ด        ชมวัดเจดีย์ขาว – กังหันวิดน้ำสุ่ยเฌอ  –  อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง  –  สะพานเหล็กจงซาน – นั่งเครื่องภายในสู่เฉินตู      
 • วันที่แปด       ช้อปปิ้งถนนชุนซี  – กรุงเทพฯ

 

กำหนดการวันที่   28 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561

ราคาท่านละ                            65,000             บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                           10,500            บาท

รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป // ไม่แจกของสมนาคุณ // มีเข้าร้านรัฐบาลจีน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณอีฟ           โทร. 086 3353318        Line ID: 0863353319

คุณกุ้ง            โทร. 086 3171624        Line ID: @pandaholiday

คุณป่าน         โทร. 081 6254080        Line ID: 0816254080

โทร : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “ธคเฉินตู-เส้นทางสายไหม-จางเย่-8-วันTG1.pdf” -เส้นทางสายไหม-จางเย่-8-วันTG1.pdf – Downloaded 63 times – 576 kB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ