เส้นทางสายไหม

 • SC08 คุนหมิง เส้นทางสายไหม 8 วัน 460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 8 วัน เดือน ตุลาคม

 • กำหนดการเดินทาง 20-27 ตุลาคม 2560
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ โดยการนั่งรถไฟด่วนสะดวกสบายที่สุด
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ ระดับดีที่สุด
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง / นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่สะดวกสบาย
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 50,900 บาท

 • เฉินตู เส้นทางสายไหม จางเย่ 8 วันTG 460x246px

เฉินตู เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ตามรอยพระถังซัมจั๋ง 8 วัน

 • กำหนดการเดินทาง กันยายน-พฤศจิกายน 2560
 • ชมวิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง และ ชมภูเขาสายรุ้ง เมืองจางเย่
 • พักโรงแรม 5 ดาว และดีที่สุด
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง // นั่งรถชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถโดยสารที่ใหญ่สะดวกสบาย

ราคา 69,000 บาท