เส้นทางสายไหม

  • (พค-มิย)เฉินตู เส้นทางสายไหม จางเย่ 8 วันTG 460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง จางเย่ 8 วัน TG (กรกฎาคม – ตุลาคม)

  • กำหนดการเดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2561
  • เดินทางสะดวกสบายโดย สายการบินไทย
  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ของเส้นทางสายไหม
  • นั่งรถ VIP คันใหญ่ ใหม่ และสะดวกสบาย
  • พักโรงแรมสวยที่สุดกลางทะเลทราย

เริ่มต้น 59,000 บาท