เส้นทางสายไหม

 • เส้นทางสายไหม หลัวโจว 7 วัน TG 460x246px

เส้นทางสายไหม หลัวโจว ภูเขาสายรุ้งจางเย่ 7 วัน TG (พฤษภาคม)

 • กำหนดการเดินทาง 24 - 30 พฤษภาคม 2561
 • มหัศจรรย์ของจีน เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า
 • ชมไฮไลท์ ถ้ำพระมอเกาคู หนึ่งในสามถ้ำผาอันโด่งดังของจีน
 • ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก และช็อปปิ้ง ถนนคนเดินโบราณจิ๋นลี๋
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว

ราคา 59,000 บาท

 • (พค-มิย)เฉินตู เส้นทางสายไหม จางเย่ 8 วันTG 460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง จางเย่ 8 วัน TG (พฤษภาคม)

 • กำหนดการเดินทาง 23 - 30 พฤษภาคม // 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561
 • สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามชมวิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง และ ชมภูเขาสายรุ้ง เมืองจางเย่ (ซานเสียตี้เม่า)
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว

ราคา 65,000 บาท