แชงกรีล่า

  • คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน TG 460x246px

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน (กุมภาพันธ์ – เมษายน)

  • กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ – เมษายน 2561
  • นั่งกระเช้าชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
  • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว Inter ตลอดเส้นทาง
  • สะดวกสบาย เดินทางโดย การบินไทย
  • ชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
  • รถบัส VIP นั่งสบาย สุดพรีเมี่ยม

เริ่มต้น 37,900 บาท