ทัวร์จีน • เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่วหลง TG_38900 460x246px

เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่วหลง 6 วัน (เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง 10 - 15 // 13 - 18 เมษายน 2561
 • ชมผาหินแกะสลักซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ ต้าจู๋
 • อุทยานเขานางฟ้า // อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
 • นำคณะเดินทางโดยมัคคุเทศก์ชำนาญทาง บริการด้วยคุณภาพตลอดการเดินทาง
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว
 • รับประทานอาหารเมนูหลากหลาย // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 38,900 บาท

 • ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ปีใหม่ 2 5 วัน 460x246px

ปักกิ่ง เฉินเต๋อ กำแพงเมืองจีน 5 วัน (เมษายน)(เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์)

 • กำหนดการเดินทาง 12 -16 เมษายน 2561
 • ชมวิวทิวทัศน์ กำแพงเมืองจีน ยามค่ำคืน
 • ชมเมืองประวัติศาสตร์ เมืองเฉินเต๋อ
 • พักหรูโรงแรมพรีเมี่ยม 4 ดาว

ราคา 32,900 บาท

 • (เมย) เจิ้งโจว-ซีอาน ดอกโบตั๋น เซินเจิ้น 460x246px

ซีอาน ลั่วหยาง ดอกโบตั๋น 7 วัน ZH (เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง 11-17 // 12-18 เมษายน 2561
 • ชมเทศกาลดอกโบตั๋น ที่ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
 • บินเซินเจิ้น แอร์ไลน์

ราคา 36,900 บาท

 • SHA180412_เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนี่ย์แลนด์ FM 460x246px

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน (เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง 12-16 เมษายน 2561
 • นมัสการ พระใหญ่หลินซานต่าฝอ
 • ชมความงามของหาดไว่ทาน
 • สนุกสุดมันส์กับดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

ราคา 39,900 บาท

 • เฉินตู เส้นทางสายไหม จางเย่ 8 วันTG อ.วิโรจน์ 460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 8 วัน อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์

 • กำหนดการเดินทาง 10-17 มีนาคม 2561
 • นำคณะเดินทางโดย อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์
 • สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามชมวิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง และ ชมภูเขาสายรุ้ง เมืองจางเย่ (ซานเสียตี้เม่า)
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว

ราคา 69,900 บาท

 • สี่ดรุณี 6 วัน 460x246px

เฉินตู สี่ดรุณี เขาชิงเฉิงซาน 6 วัน (มีนาคม – เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง มีนาคม - เมษายน 2561
 • สัมผัสบรรยากาศ "เทือกเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน"
 • ชมวิวทิวทัศน์ความงามธรรมชาติ หุบเขาถางผิงโกว
 • โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว

ราคา 42,900 บาท

 • (ธค)ทิเบต 8 วัน TG ไม่เข้าร้าน 460x246px

ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน (เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง 10 - 17 // 13 - 20 เมษายน 2561
 • ชม พระราชวังโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงสุดในโลก
 • นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก บนความสูงที่กว่า 5,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 • เดินทางโดย สายการบินไทย (TG) สะดวกสบาย
 • พักหรูโรงแรม 5 ดาว  INTERCONTINENTAL HOTEL
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ราคา 69,900 บาท

 • (เมย) เจิ้งโจว-ซีอาน ดอกโบตั๋น WE 460x246px

ซีอาน ลั่วหยาง ดอกโบตั๋น 7 วัน (เมษายน)(ไทยสไมล์)

 • กำหนดการเดินทาง 12-18 เมษายน 2561
 • ชมเทศกาลดอกโบตั๋น ที่ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
 • พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
 • ไทยสไมล์

ราคา 43,900 บาท

 • ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง สะพานกระจก 6 วัน (WE)new 460x246px

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน (มกราคม-เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง มกราคม - เมษายน 2561
 • เดินทางไปกับมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง !!พร้อมเที่ยวสถานที่ใหม่ สะพานแก้ว!!
 • ครบถ้วนสถานที่ไฮไลท์ ชมโชว์สุดพิเศษ โชว์ เหม่ยลี่เซียงซี
 • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว
 • บินตรงฉางซา ไม่เสียเวลาเที่ยว!!!

เริ่มต้น 38,900 บาท

 • SC8886 คุนหมิง เส้นทางสายไหม 8 วัน  460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 8 วัน SC (มกราคม-เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง มกราคม - เมษายน 2561
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ ถ้ำพระมอเกาคู 
 • ชมความงาม ภูเขาสายรุ้ง จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว และ ระดับดีที่สุด
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

เริ่มต้น 61,900 บาท

 • (ธค)เฉินตู เส้นทางสายไหม จางเย่ 8 วันTG 460x246px

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 8 วัน TG (เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง 13 - 20 เมษายน 2561
 • สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามชมวิถีชีวิตชาวจีนเส้นทางอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก
 • ชมสถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง และ ชมภูเขาสายรุ้ง เมืองจางเย่ (ซานเสียตี้เม่า)
 • เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว

ราคา 69,900 บาท

 • ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ปีใหม่ 2 5 วัน 460x246px

ปักกิ่ง เฉินเต๋อ กำแพงเมืองจีน 5 วัน (กุมภาพันธ์ – เมษายน)(การบินไทย)

 • กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561
 • ชมวิวทิวทัศน์ กำแพงเมืองจีน ยามค่ำคืน
 • ชมเมืองประวัติศาสตร์ เมืองเฉินเต๋อ
 • พักหรูโรงแรมพรีเมี่ยม 4 ดาว

ราคา 35,900 บาท

 • คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน TG 460x246px

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน (กุมภาพันธ์ – เมษายน)

 • กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ – เมษายน 2561
 • นั่งกระเช้าชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว Inter ตลอดเส้นทาง
 • สะดวกสบาย เดินทางโดย การบินไทย
 • ชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
 • รถบัส VIP นั่งสบาย สุดพรีเมี่ยม

เริ่มต้น 37,900 บาท

 • ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น460x246px มกรา-กุมภา

ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 5 วัน (2561)

 • กำหนดการเดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 • เดินทางโดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง บริการตลอดเส้นทาง
 • ชม เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ ณ เมืองฮาร์บิ้น
 • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

ราคา 52,900 บาท

รวมทัวร์ต่างประเทศ

 • (ธค ปีใหม่) ทะเลสาบน้ำแข็งไบคาล - เกาะโอลคอน 460x246px

ไบคาล เกาะโอลคอน ทะเลสาบน้ำแข็งแห่งไซบีเรีย 6 วัน (มกราคม – มีนาคม)

 • กำหนดการเดินทาง มกราคม - มีนาคม 2561
 • ชมความงามแบบเย็นยะเยือกของกองน้ำแข็ง และโพรงถ้ำน้ำแข็งที่เกิดจากการที่น้ำแข็งที่งดงามเกินบรรยาย
 • สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงามกลางทะเลสาบน้ำแข็ง ณ เกาะต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบทะเลสาบไบคาล
 • ทดลองนั่งรถสุนัขลากเลื่อนบนพื้นธารน้ำแข็งไบคาล
 • โรงแรมที่พักมาตรฐาน 4 ดาว และดีที่สุด

ราคา 59,000 บาท