• นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน
  • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกกว่าที่ไทย
  • ที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว

 

กำหนดการเดินทาง

5-9 ธันวาคม 2560

 ราคา  25,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

 • วันแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ – ไต้หวัน – สวนสาธารณะเจียงไคเช็ค – เมืองโบราณต้าซี
 • วันที่สอง         เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่-ชิมชาไต้หวัน – เมืองเจียอี้
 • วันที่สาม         อุทยานอาหลี่ซัน (นั่งรถไฟโบราณ) – ชมป่าสนพันปี – เดินทางเมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์
 • วันที่สี่              ไทจง – ไทเป – ตลาดปลาไทเป – ถนนเก่าปัวผีเหลียว – ตลาดซีเหมินติง
 • วันที่ห้า            อุทยานเหย่หลิว  – น้ำตกซื่อเฟิน – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่ง–  MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน – สุวรรณภูมิ

 

 กำหนดการวันที่          5 – 9 ธันวาคม 2560

ผู้ใหญ่ ท่านละ                25,900    บาท (พักห้อง 2-3 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม                     6,000     บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณอีฟ           โทร. 086 3353318        Line ID: 0863353319

คุณกุ้ง            โทร. 086 3171624        Line ID: @pandaholiday

คุณป่าน         โทร. 081 6254080        Line ID: 0816254080

โทร : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “วันพ่อ-5-9ธค-ไต้หวัน-อาหลี่ซัน-ไทเป-ไทจง-หนา.pdf” -5-9ธค-ไต้หวัน-อาหลี่ซัน-ไทเป-ไทจง-หนา.pdf – Downloaded 52 times – 1 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ