• นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน
  • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกกว่าที่ไทย
  • ที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว

 

กำหนดการเดินทาง

30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2561

 ราคา  28,900  บาท

 สอบถามทางไลน์ส่งทัวร์นี้ให้เพื่อน

รายละเอียดทัวร์

 • วันแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ – เถาหยวน – วัดจงไถฉันซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – พระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ชิมชาไต้หวัน – เมืองเจียอี้
 • วันที่สอง         อุทยานอาหลี่ซัน (นั่งรถไฟโบราณ) – ชมป่าสนพันปี – เดินทางเมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์
 • วันที่สาม         ไทจง – ไทเป – ตึกไทเป – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง
 • วันที่สี่              อุทยานเหย่หลิว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่ง – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
 • วันที่ห้า            กรุงเทพฯ

 กำหนดการวันที่          30 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561

ผู้ใหญ่ ท่านละ                28,900    บาท (พักห้อง 2-3 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม                     7,000     บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณอีฟ           โทร. 086 3353318        Line ID: 0863353319

คุณกุ้ง            โทร. 086 3171624        Line ID: @pandaholiday

คุณป่าน         โทร. 081 6254080        Line ID: 0816254080

โทร : 02-496-1299

Official Line@ : @pandaholiday

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

Download “ปีใหม่ธค-ไต้หวัน-อาหลี่ซัน-ไทเป-ไทจง-หนาน3.pdf” -ไต้หวัน-อาหลี่ซัน-ไทเป-ไทจง-หนาน3.pdf – Downloaded 195 times – 1 MB

คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สำหรับคุณ