ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ดอกโบตั๋น กำหนดการวันที่ 19 – 24 เมษายน

ทัวร์ทิเบต กำหนดการวันที่ 10 – 17 เมษายน 2561

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน กำหนดการวันที่ 17 – 21 เมษายน 256

ทัวร์ชิงเต่า ซีอาน กำหนดการวันที่ 12 – 17 เมษายน 2561

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ดอกโบตั๋น กำหนดการวันที่ 12 – 18 เมษายน

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย กำหนดการวันที่ 11 – 15 เมษายน 2561

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย กำหนดการวันที่ 24 – 29 เมษายน 2561

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน กำหนดการวันที่ 14 – 18 เมษายน 2561

ทัวร์เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่วหลง 13 – 18 เมษายน 2561

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน ดอกโบตั๋น 11-17 เมษายน 2561