ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 29 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61

ทัวร์ทิเบต 8 วัน 10-17 พฤศจิกายน 2560

ทัวร์ฮอกไกโด 17 – 22 ต.ค. 60

ทัวร์ทิเบต 21-28 กรกฎาคม 2560

ทัวร์มองโกเลีย 6 วัน

กำหนดการวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2560

ทัวร์ทรานส์ไซบีเรีย 8-15 สิงหาคม 2560

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 8 วัน

กำหนดการวันที่ 22-29 มิถุนายน 2560

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เย่หลิ่ว อาลีซัน

กำหนดการวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2560

ทัวร์ทิเบต 8 วัน

กำหนดการวันที่ 11-18 เมษายน 2560

กรุ๊ปส่วนตัว ซัวเถา เยี่ยมญาติ

กำหนดการวันที่ 11-16 เมษายน 2560