clock
logo

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน - CSX1906126DWE

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน

รหัสทัวร์ : CSX1906126DWE
ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน

  • ชมความงาม สะพานแก้ว,รวมรถเหมาในอุทยาน,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
  • เมืองโบราณเฟิ่งหวง,บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน,สะพานรุ้ง,เทียนเหมินซาน,เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว,ถ้ำมังกรเหลือง,สะพานกระจก
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
21 มี.ค. 63 - 17 เม.ย. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 39,900 46,400 37,900 35,900 แสดง - 18
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 42,900 49,400 40,900 38,900 แสดง - 18
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 42,900 49,400 40,900 38,900 แสดง - 18

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน
ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน
ราคาเริ่มต้น 39,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน