clock
logo

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน - KMG186DTG03

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน

รหัสทัวร์ : KMG186DTG03
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน

  • พักโรงแรม 5 ดาว Inter ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดยการบินไทย สะดวกสบาย,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
  • เมืองโบราณต้าลี่,เจดีย์สามองค์,โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง,ช่องแคบเสือกระโจน,หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,สระน้ำมังกรดำ,เมืองโบราณลี่เจียง,ภูเขาหิมะมังกรหยก,โชว์จางอวี้โหมว,อุทยานน้ำหยก,วัดหยวนทง
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
21 มี.ค. 63 - 18 เม.ย. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 39,900 47,400 37,900 35,900 แสดง - 20
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 41,900 49,400 39,900 36,900 แสดง - 20
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 41,900 49,400 39,900 36,900 แสดง - 20
13 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 41,900 49,400 39,900 36,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน
ราคาเริ่มต้น 39,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน