clock
logo

เฉินตู ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน - LXA198DTG

เฉินตู ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน

รหัสทัวร์ : LXA198DTG
เฉินตู ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน

  • พักหรูพรีเมี่ยม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดย สายการบินไทย สะดวกสบาย,ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
  • วังแพะเขียว,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,เขาเหย้าหวังซาน,วัดเซรา,พระราชวังโปตาลากง,วัดโจคัง,ทะเลสาบยามดก,ช้อปปิ้งถนนโบราณจิ๋นลี่
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
11 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
11 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 69,900 81,900 65,900 60,900 แสดง - 20
12 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 69,900 81,900 65,900 60,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เฉินตู ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน
เฉินตู ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน
ราคาเริ่มต้น 69,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน