clock
logo
banner-search

ทัวร์ปักกิ่ง 17 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ปักกิ่ง ต้าถง มองโกเลีย 6 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190054
สัมผัสช่วงที่สวยที่สุดของมองโกเลียใน,ชมมรดกโลกที่สวยงาม ถ้ำพุทธศิลป์ เมืองต้าถง,ขี่อูฐตะลุยทะเลทราย เสี่ยงซานวาน,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน ไม่เสียเวลาเที่ยว
ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู),พิพิธภัณฑ์สุสานหวังเจาจวิน,วัดห้าเจดีย์,ทุ้งหญ้าซีลามู่เหริน,การแสดงขี่ม้า,มวยปล้ำ,เนินทรายมหัศจรรย์เสี่ยงซาวาน,โชว์ประเพณีการแต่งงาน,สุสานเจงกีสข่าน,ถนนคนเดิน,โชวืกายกรรม,วัดลามะ,ถนนคนเดิน
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 51,800 บ.

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190056
เที่ยวไฮไลท์ ถนนสไตล์อิตาลี,นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว,เดินทางโดยสายการบินไทย
ชมโชว์กายกรรม,จตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังต้องห้ามกู้กง,เทียนสิน,ชมชิงช้าสวรรค์ TIANJIN EYE,ถนนสไตล์อิตาลี,วิวแม่น้ำไห่เหอ,วัดเจ้าแม่ทับทิม,ถนนวัฒนธรรมโบราณ,หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว (ล่องเรือ),พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้,ตลาดร้อยปี,ถนนเทียนจือฝ่าง,อาคาร SWFC 101 ชั้น,หาดไว่ทาน,ถนนหนานกิง,STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก,ซินเทียนตี้,วัดหลงหัวซื่อ,ตลาดถาวเป่าเฉิง
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 51,900 บ.