clock
logo
banner-search

ทัวร์ปักกิ่ง 13 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ปักกิ่ง เฉิงเต๋อ กำแพงเมืองจีน 5 วัน TG

ทัวร์โค๊ด PDHD190064
ชมวิวความงาม กำแพงเมืองจีน,ชมเมืองประวัติศาสตร์ เมืองเฉิงเต๋อ,พักหรูโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดยสายการบินไทย
วัดกวนอิม,พระราชวังฤดูร้อนเฉิงเต๋อ,ตลาดรัสเซีย,วังฤดูร้อนปักกิ่ง,กำแพงเมืองจีนด่านจิงยงกวน,เทียนอันเหมิน,กู้กง,เทียนถาง,ถนนหวังฝู่จิ่น,วัดลามะ,สนามกีฬารังนก
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.

ปักกิ่ง ต้าถง มองโกเลีย 6 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190054
สัมผัสช่วงที่สวยที่สุดของมองโกเลียใน,ชมมรดกโลกที่สวยงาม ถ้ำพุทธศิลป์ เมืองต้าถง,ขี่อูฐตะลุยทะเลทราย เสี่ยงซานวาน,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน ไม่เสียเวลาเที่ยว
ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู),พิพิธภัณฑ์สุสานหวังเจาจวิน,วัดห้าเจดีย์,ทุ้งหญ้าซีลามู่เหริน,การแสดงขี่ม้า,มวยปล้ำ,เนินทรายมหัศจรรย์เสี่ยงซาวาน,โชว์ประเพณีการแต่งงาน,สุสานเจงกีสข่าน,ถนนคนเดิน,โชวืกายกรรม,วัดลามะ,ถนนคนเดิน
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 51,800 บ.

ปักกิ่ง เสิ่นหยาง จี๋หลิน ตุนฮั่ว ฮาร์บิ้น 8 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190072
ท่องประวัติศาสตร์ประเทศจีน 500 ปี ที่ยิ่งใหญ่ของแมนจู,สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติฉางไป่ซาน,ชมทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ ภูเขาชางไป่ซาน,บินการบินไทย พักหรู ดีที่สุด
ถนนคนเดินหวังฟู่จิง,สวนสาธารณะจิ่งซาน,พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง,จัตุรัสเซ็นจูรี่,โบสถ์คาทอลิก,ฉางไป่ซาน,ฉางไป่ซานเที่ยนสือ,นาตกฉางไป่ซาน,นาพุร้อนจี หลง,อนุสาวรีย์ ควบคุมนา,สวนสตาร์ลิน,โบสถ์เซนต์โซเฟีย,ชมโชว์กายกรรม
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 52,000 บ.

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190056
เที่ยวไฮไลท์ ถนนสไตล์อิตาลี,นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว,เดินทางโดยสายการบินไทย
ชมโชว์กายกรรม,จตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังต้องห้ามกู้กง,กำแพงเมืองจีนด่านเจวียงกวน,แวะถ่ายภาพสนามกีฬารังนก,พระราชวังฤดูร้อน,หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว,พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้,ตลาดร้อยปี,ถนนเทียนจือฝ่าง,อาคาร SWFC 101 ชั้น,หาดไว่ทาน,ถนนนานกิง,STARBUCKS RESERVE ROASTERY,ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้,วัดหลงหัวซื่อ,ตลาดถาวเป่าเฉิง
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 53,900 บ.