clock
logo
banner-search

ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง 6 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ปักกิ่ง เฉิงเต๋อ กำแพงเมืองจีน 5 วัน TG

ทัวร์โค๊ด PDHD190064
ชมวิวความงาม กำแพงเมืองจีน,ชมเมืองประวัติศาสตร์ เมืองเฉิงเต๋อ,พักหรูโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดยสายการบินไทย
วัดกวนอิม,พระราชวังฤดูร้อนเฉิงเต๋อ,ตลาดรัสเซีย,วังฤดูร้อนปักกิ่ง,กำแพงเมืองจีนด่านจิงยงกวน,เทียนอันเหมิน,กู้กง,เทียนถาง,ถนนหวังฝู่จิ่น,วัดลามะ,สนามกีฬารังนก
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190056
เที่ยวไฮไลท์ ถนนสไตล์อิตาลี,นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว,เดินทางโดยสายการบินไทย
ชมโชว์กายกรรม,จตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังต้องห้ามกู้กง,กำแพงเมืองจีนด่านเจวียงกวน,แวะถ่ายภาพสนามกีฬารังนก,พระราชวังฤดูร้อน,หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว,พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้,ตลาดร้อยปี,ถนนเทียนจือฝ่าง,อาคาร SWFC 101 ชั้น,หาดไว่ทาน,ถนนนานกิง,STARBUCKS RESERVE ROASTERY,ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้,วัดหลงหัวซื่อ,ตลาดถาวเป่าเฉิง
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 53,900 บ.