clock
logo
banner-search

ทัวร์เฉินตู

ทัวร์เฉินตู คุณภาพ พรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชิญชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทาง มามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรู โรงแรมระดับ 5 ดาว นอนสบาย อาหารหลากหลาย ไม่ลงร้านรัฐบาลจีน ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง รวมโปรโมชั่น เที่ยวเฉินตู2562 เที่ยวเฉินตู2019 ทัวร์เฉินตู2562 ทัวร์เฉินตู2019 มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้

ทัวร์เฉินตู 42 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม

Loading...

เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่หลง 6 วัน

ทัวร์โค๊ด CTU196DTG
สัมผัสความอลังการ 4 มรดกโลก ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดยสายการบินไทย สะดวกสบาย,พักโรงแรม 5 ดาวและดีที่สุด,นั่งรถไฟด่วนความเร็วสูง สะดวก รวดเร็ว,ไม่เข้าร้านรัฐบาล
หลวงพ่อโตเล่อซาน,ผาหินแกะสลักต้าจู๋,ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง,อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์,Impression of Wulong,ภูเขานางฟ้า,เมืองโบราณควนไจ่เชี่ยงจื้อ
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง 6 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190097
เดินทางสะดวกสบายโดย สายการบินไทย,นั่งรถ VIP คันใหญ่ สะดวกสบาย,พักโรงแรมสวยที่สุดกลางทะเลทราย,บินภายในและนั่งรถไฟความเร็วสูง สะดวก รวดเร็ว
วัดต้าฝอซื่อ,ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า,ด่านเจียยี่กวน,จัตุรัสป้อมปราการ,หมิงซาซาน,ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว,ถ้ำพระมอเกาคู,ถนนคนเดินชุนซีลู่,วังแพะเขียว
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190053
ชมความงดงามจิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์,ชมอุทยานหวงหลง มรดกโลกทางธรรมชาติ,พักโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดย สายการบินไทย สะดวกสบาย,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน ไม่เสียเวลาเที่ยว
เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว,จิ่วจ้ายโกว,อุทยานหวงหลง,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,วังแพะเขียว
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 50,500 บ.

เฉินตู ง้อไบ๊ จิ่วจ้ายโกว 8 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190073
พักโรงแรม 5 ดาว,สักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน,ชมความงามอุทยานจิ่วจ้ายโกว,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน ไม่เสียเวลาเที่ยว
หลวงพ่อโตเล่อซาน,ยอดเขาทองคำจินติ่ง,ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า,อุทยานหวงหลง,จิ่วจ้ายโกว,อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว,ชมโชว์ระบำทิเบต,ทะเลสาบเตี๋ยวซี,โชวเปลี่ยนหน้ากาก,วังแพะเขียว
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 54,900 บ.

ย่าติง ตันปา สี่ดรุณี สวรรค์ช่างภาพ 7 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190070
ชมเส้นทางในช่วงที่สวยที่สุด ปีละ 1 ครั้ง,พักโรงแรมดีที่สุดตลอดเส้นทางดีที่สุด,รถ vip ตลอดเส้นทาง,เหมารถในอุทยาน ไม่ต้องรอคิว
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าบู้หลง,อุทยานภูเขาสี่ดรุณี,ผ่านชมธรรมชาติเขาเอ้อหลันซาน,จุดชมวิวเม่าปี๋เหลียง,อุทยานซวงเฉียวโกว,อุทยานภูเขาสี่ดรุณี,หมู่บ้านทิเบตเจียอวี้,สวนหินธรรมชาติป๋าเหมย,วัดถ่ากง,เขาอุทยานไห่จือซาน,เขตป่าไม้ผังเหอ,อุทยานแห่งชาติย่าติง,ทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวลั่วหยง,วัดชงกูซื่อ,ทะเลสาบไข่มุก,วัดวังแพะเขียว,ถนนคนเดินจินหลี่
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Air China
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 56,000 บ.

เฉินตู ย่าติง ตันปา สี่ดรุณี สวรรค์นักช่างภาพ 8 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190055
เดินทางโดย สายการบินไทย,ชมเส้นทางในช่วงที่สวยที่สุด ปีละ 1 ครั้ง,พักโรงแรมดีที่สุดตลอดเส้นทาง,พักในอุทยานย่าติง เที่ยวเต็มที่
เขื่อนตูเจียงเยี่ยน,อุทยานภูเขาสี่ดรุณี,เม่าปี๋เหลียง,อุทยานซวงเฉียวโกว,อุทยานภูเขาสี่ดรุณี,สวนหินธรรมชาติป๋าเหมย,วัดถ่ากง,ซินตูเฉียว,วิวถนนสวรรค์18โค้ง,วัดหลี่ถัง,เขาอุทยานไห่จือซาน,อุทยานแห่งชาติย่าติง,ทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวลั่วหยง,วัดชงกูซื่อ,ทะเลสาบไข่มุก,ช้อปปิ้งควานไจ่เซียงจื่อ,ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 61,500 บ.

เฉินตู หลันโจว ตุนหวง อูรูมูฉี เส้นทางสายไหม 8 วัน

ทัวร์โค๊ด SR198DTG
เดินทางสะดวกสบายโดย สายการบินไทย,เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ของเส้นทางสายไหม,นั่งรถ VIP คันใหญ่ ใหม่ และสะดวกสบาย,พักโรงแรมสวยที่สุดกลางทะเลทราย
ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า,ด่านเจียยี่กวน,จัตุรัสป้อมปราการ,ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว,ถ้ำพระมอเกาคู,ภูเขาเปล่วเพลิง,พิพิธภัณฑ์ซินเกียง ,ต้าปาจาร์
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.

ทัวร์เฉินตู คุณภาพ พรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชิญชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทาง มามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรู โรงแรมระดับ 5 ดาว นอนสบาย อาหารหลากหลาย ไม่ลงร้านรัฐบาลจีน ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง รวมโปรโมชั่น เที่ยวเฉินตู2562 เที่ยวเฉินตู2019 ทัวร์เฉินตู2562 ทัวร์เฉินตู2019 มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้